DRNHOLEC

Slavná minulost městyse nad Dyjí


Adresa:        Kostelní 368, 691 83 Drnholec
Starosta:     Jan Ivičič
Telefon:       +420 519 519 210 (218)

E-mail:        podatelna@obecdrnholec.cz
Web:            www.drnholec.eu


Drnholec na vysoké terase nad nivou řeky Dyje je místem se slavnou minulostí, o které svědčí mnohé renesanční a barokní stavební památky dodnes. Městečko s německým názvem Dürnholz, v překladu znamenajícím suché dřevo, bylo založeno při cestě směřující od Mikulova ke Znojmu a vzniklo pravděpodobně sloučením dvou vesnic.

První zmínka je z roku 1046, kdy podle falza z 12. století daroval kníže Břetislav ves Drinouice staroboleslavské kapitule. Přístup do obce od řeky byl chráněn hradem, blízko něhož byl vybudován i kostel. Rozsáhlé tržiště sloužilo zdejším obchodníkům, řemeslníkům a obyvatelstvu ze širokého okolí. S počátky Drnholce souvisí Hradisko (Burgstall) z 12. století, které se nachází asi 2 km západně od obce. Majiteli Drnholce byli postupně Sirotkové, Kounicové, Vartenberkové, Lichtenštejnové, Teufenbachové, Šternberkové a Trautmannsdorfové. Ve 13. století se zde usadili němečtí kolonisté, kteří zde žili až do konce druhé světové války. V 18. století zde Marie Terezie zřizuje nadaci pro šlechtické děti, která byla později připojena k Tereziánské akademii ve Vídeňském Novém Městě. Císařovna také potvdila městečku staré výsady, takže se zde pravidelně konají tři výroční trhy a každou středu trh týdenní. Z Drnholce se v té době stalo důležité středisko obchodu a řemesla, žilo zde mnoho řemeslníků, kteří se sdružovali do cechů. Nejvíce obyvatel žilo v Drnholci v roce 1900, kdy zde bylo napočítáno 2889 osob. Výstavné a prosperující město opakovaně zasáhly válečné události.

Po vypuknutí II. svět. války muselo mnoho obyvatel jakožto občanů Říše narukovat do německé armády. V roce 1945 zde boje zničily stovky domů a zkázu dovršil odsun zbývajících obyvatel německé národnosti. Obec byla po válce znovu osídlena českým obyvatelstvem. Dnes v obci žije bezmála 2 000 obyvatel.


 

 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.