DRNHOLEC


Historické pamětihodnosti

Kostel Nejsvětější Trojice
Monumentální barokní kostel byl vybudován v letech 1750 – 1757 podle návrhu Františka Antonína Grimma (1710-1784). Základní kámen ke stavbě kostela byl položen 12. května 1750. Náklady na stavbu kostela nesl městys společně s obcemi Brod nad Dyjí a Novosedly s přispěním vrchnosti. V roce 1757, v roce dokončení stavby, sem byly přeneseny zvony ze staré věže v sousedství.

Fara
Fara vznikla přestavbou z někdejšího raně gotického kostela koncem 16. století. Budova má zajímavé valené lunetové klenby, většinou hřebínkové, které náleží k nejstaršímu architektonickému základu městečka a připomíná jako jediná dosud stojící památka jeho raně gotický horizont. Ve fasádě zůstaly v náznaku zachována gotická, barokní a renesanční okna a raně barokní okřídlené hlavičky andělů. Na západním průčelí je zřetelný bývalý hlavní vstup gotického kostela, jenž je lemován symetrickými skarpy – pozůstatky odbourané věže.

Renesanční historická radnice
Ze 16. století pochází renesanční historická radnice, ačkoliv byla zejména klasicistně přestavěna. Její poslední novodobá architektonicky sterilní stavební úprava pochází z poválečného období. Přesto má budova několik cenných prvků. Kromě malebnosti budovy samotné se jedná o soubor cenných renesančně klenutých interiérů jak ve sklepě, tak i v přízemí a dílem i v patře budovy, mezi nimi i pozoruhodnou plochostropou někdejší radní síň.

Renesanční obelisk
Náměstí zdobí pozdně renesanční obelisk, který připomíná vítězství Fridricha z Tiefenbachu a jeho stavovského vojska nad císařskými vojsky u Dolních Věstonic v srpnu 1619. Památkou na roky 1714 – 1715, kdy zasáhla Drnholec jen okrajově epidemie moru, je morový barokní mariánský sloup, který byl dokončen v roce 1718. Jeho autorem je třebíčský sochař Štěpán Pagan, jenž zhotovil obdobné sloupy i na jiných místech jižní Moravy. Za jeho nejvýraznější práci se považuje právě morový sloup z Drnholce. Je zhotoven z lasturnatého vápence přivezeného z Rakouska z oblasti Eggenburgu.

Barokní zámek
V blízkosti kostela stojí barokní (původně renesanční) zámek z 18. století, který byl vybudován na místě někdejšího hradu z 13. století. Původní gotický hrad byl kolébkou rodu pánů z Drnholce známých v době krále Přemysla Otakara II. Ve 14. století patřil pánům z Vartemberka, od roku 1368 markraběti Janovi, jehož syn jej roku 1394 zastavil Lichtenštejnům. Ti jej po roce 1468 výrazně přestavěli. Na renesanční zámek jej roku 1585 přestavěl Kryštof z Tiefenbachu, další úpravy provedli v 18. století Trautmannsdorfové. Od konce století patřil zámek různým nadacím, které postupně nechaly zbořit dvě ze tří křídel zámku. Po první světové válce se stal zámek spolu s panstvím majetkem státu a později v něm bylo umístěno ředitelství státních statků. Po roce 1989 získal zámek soukromý majitel.

Rozhledna
Na výšině ve viniční trati U křížku vyrostla nová 11 m vysoká rozhledna odkud jsou nádherné výhledy do širokého okolí. Trať nese jméno po kříži, který zde v roce 1899 postavila rodina Scherak.


Přírodní zajímavosti

Soutok řek Dyje a Jevišovky umožnil vznik lužního lesa, Drnholeckého luhu, který je součástí soustavy chráněných oblastí Natura 2000, evropsky významných lokalit. Nacházejí se v něm zbytky bývalých říčních ramen a tůní. Toto ojedinělé prostředí je důležité pro velké množství živočichů a rostlin, které na jiných místech nenajdeme. Jsou zde podmáčená a zaplavovaná místa s vrbami a topoly a sušší místa s duby, lípami, jilmy a javory. Objevují se zde rostliny jako například dymnivka dutá, plicník lékařský, sasanka pryskyřníková nebo orsej jarní. V okolí tůněk se vyskytuje pomněnka bahenní. Z živočichů se zde můžeme setkat například s můrkou světlopáskou stříbřitou, motýlem pestrokřídlcem podražcovým, broukem lesákem rumělkovým a žabkou kuňkou obecnou.


Vinařské stezky

Drnholcem prochází páteřní Moravská vinná stezka.
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.