IVAŇ


Adresa:             Ivaň 267, 691 23 Pohořelice
Telefon:            +420 519 427 422
E-mail:              starosta@obecivan.eu
Web:                  www.obecivan.eu

V okrese Brno-venkov na levém břehu řeky Jihlavy na říční terase mezi řekami Jihlavou a Svratkou leží Ivaň, obec s více jak 700 obyvateli.

Ves patří ke starému sídelnímu území s prokázaným slovanským osídlením od časněslovanské doby a vznikla postupným vývojem na říční terase. Za první písemnou zmínku o vsi se považuje darování desátků z Ivaně kostelu sv. Jana Křtitele v Přibicích v roce l257. Německý název Eibis se v písemných pramenech objevuje poměrně pozdě, poprvé je doložen k roku 1673.

Za třicetileté války byla obec silně poničena, neboť z původních 57 sedláků jich válku přežilo jen 24. Ještě v roce 1716 nedosáhla ves předválečného počtu osedlých, bylo jich zde napočítáno jen 44. Až po tereziánském sčítání lidu v roce 1763 žilo v Ivani 487 osob v 69 rodinách. Největší počet obyvatel byl zjištěn v roce 1930 - plných 849. Od té doby počet obyvatelstva v podstatě klesá až na 702 lidí v roce 1991, žijících ve 205 domech.

V roce 1786 byla v obci zřízena lokální kuracie a v roce 1788 byla postavena farní budova. Fara však byla v Ivani zřízena až v roce 1869, do té doby náležela ves farností do Přibic a Pohořelic. Dnes je přifařena k Vranovicím v pohořelickém děkanstsví. Některé prameny uvádějí koncem 16. století existenci novokřtěnecké komunity, tzv. Habánská kronika však v Ivani uvádí pouze novokřtěnský mlýn.

V současné době je Ivaň moderní, upravenou obcí, která se v r. 1990 osamostatnila. K důležitým investicím patřila především dostavba víceúčelového kulturního zařízení, přístavba základní školy, rekonstrukce fary, obecního úřadu a vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod, infrastruktury v nových lokalitách pro výstavbu rodinných domů.  I když Ivaň neleží přímo u Mušovských jezer, stává se zejména v období turistické sezony výchozím místem pro výlety k nádržím i kempu. Ivaní rovněž prochází cyklistická stezka Brno -Vídeň a Mikulovská a Brněnská vinařská stezka. V obci se rozvíjí živnostenské podnikání především v oblasti autodopravy, stolařství, zemědělství a vinařství a služeb. Velká část ekonomicky činného obyvatelstva dojíždí do zaměstnání do Brna.

Obec žije čilým kulturním životem, což dokládá téměř 30 akcí, které se zde ročně konají. Své spolky zde mají rybáři, vinaři, hasiči, lukostřelci a sokoli.
 
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.