Mikulov

Město s vůní jihu


Adresa:              Náměstí 1, 692 20 Mikulov
Telefon:             +420 519 444 642
E-mail:              podatelna@mikulov.cz
Web:                  http://www.mikulov.cz
 
Město Mikulov leží v jižní části Pálavy na hlavní silniční trase Brno – Vídeň. Vzhledem k poloze města a jeho bohaté historii je Mikulov vyhledávaným turistickým cílem. Město láká návštěvníky množstvím památek, přírodními krásami Pálavy i šikovností místních vinařů. Mikulov se nachází v průměrné nadmořské výšce 242 m n. m. Díky své geografické poloze se v Mikulově střetávaly různé národnostní a náboženské proudy. Vedle Čechů a Němců zde žila i významná židovská komunita. Mikulov byl také prvním městem v českých zemích, kde se usadili novokřtěnci (habáni). Dnes je město Mikulov obcí s rozšířenou působností s více jak 7000 obyvateli.

První písemné záznamy o městě se datují k roku 1173. Během svého historického vývoje byl Mikulov v držení dvou významných rodů. Nejprve ho vlastnili Lichtenštejnové (1249-1560) a poté až do roku 1945 Dietrichštejnové. Za panování tohoto rodu dosáhlo město nevýraznějšího rozkvětu. Obzvláště významně se do vzhledu města zapsal kníže, kardinál a olomoucký biskup František z Dietrichštejna, který od roku 1611 systematicky přetvářel město po vzoru italské renesance, a to jak po stránce architektonické, tak kulturní. Díky němu se město stalo důstojným sídlem tohoto významného rodu a na čas také centrem Moravy. Slibný vývoj města zbrzdilo dobití Švédy v roce 1645 a následné zhoubný dopad uherských a tureckých válek. Navzdory tomu působily v 18. století ve městě významní architekti a stavitelé jako např. Johan Bernard Fischer z Erlachu, Lukas Hildebranta a další. Tak, jako i jiným městům, se ani Mikulovu v historii nevyhnuly ničivé požáry. Ten nejhorší přišel v roce 1784. Padlo mu za oběť na 350 domů, které byly obnovovány jen velmi pozvolna a skromně. V 19. nastal pomalý úpadek významu města spojený s odlivem obyvatel. Bylo to způsobeno především stavbou železnice z Brna do Vídně přes Břeclav, čímž se Mikulov ocitl mimo hlavní obchodní trasu. 2. světová válka a poválečný vývoj se na tváři města negativně projevily. Na samém konci války do základů vyhořel zdejší zámek, který se však ještě dočkal citlivé obnovy. Hůře dopadla západní část historického jádra s židovskou čtvrtí, kde byly v 60. letech provedeny plošné demolice (cca 227 domů) včetně synagogy. Mikulov se rozšiřoval především jihozápadním směrem, kde vyrostla plošná panelová zástavba.
 
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.