DOLNÍ VĚSTONICE                                      


Adresa:              Dolní Věstonice 67, 691 29  Dolní Věstovnice
Starosta:            Ing. Jaroslava Rajchlová
Telefon:             +420 519 517 630
E-mail:               ou.dolnivestonice@iol.cz
Web:                   www.obecdolnivestonice.cz


Nález profesora Karla Absolona z roku 1925 proslavil tuto nevelkou vesnici po celém světě. Jedenáct centimetrů vysoká soška Věstonické venuše nominovala obec na symbol nejvýznamnějšího tábořiště člověka na Zemi v době ledové a místem vzniku nejstarších uměleckých tradic lidstva. Právě zde byl učiněn nález nejstarší tkané textilie či keramiky z pálené hlíny a popela.

V době Velkomoravské říše se zde usadili staří Slované. Jejich přítomnost dokládá velkomoravské hradiště a rozsáhlé pohřebiště v těsné blízkosti obce. Brod na důležité obchodní stezce byl po zániku Velkomoravské říše chráněn malým hradištěm s mohutným valovým opevněním. Zbytky valu a půdorys kostela, který zde stával až do počátku 13. století, se nacházejí na severním okraji obce v místě zvaném Vysoká zahrada. První písemná zmínka o obci se objevuje v roce 1312. Ve 13. století se v původně slovanské osadě objevili první němečtí kolonisté, jejichž etnikum postupně převládlo. Roku 1460 povýšil král Jiří z Poděbrad ves na městečko s právem trhu. V roce 1619, na počátku třicetileté války, se poblíž Věstonic strhla významná bitva moravských stavů s císařskými vojsky, v níž Moravané porazili Dampierrovo vojsko.

Na počátku 16. století do obce přišli první Habáni. Žili uzavřeným způsobem života s vyspělou dělbou práce a vysokou úrovní vzdělanosti. Pověstná byla hlavně jejich keramika, ale vynikali i vyspělým lékařstvím, zpracováním přírodních surovin, zemědělstvím a vinařstvím. Mlýn v Dolních Věstonicích vybudovaný v roce 1575 pro Lichtenštejny patřil mezi jejich díla. Habánské vinné sklepy tvoří malé náměstíčko a na tzv. Husím plácku jsou k vidění dodnes.
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.