HLOHOVEC                                     


Adresa:              Hlavní 75, 691 43 Hlohovec 
Starosta:            Ing. Hajda Jaroslav
Telefon:             +420 519 354 103
E-mail:               obec@hlohovec.cz
Web:                   www.hlohovec.cz

Obec Hlohovec ležící nedaleko Valtic oplývá soustavou lednických rybníků. Na jihovýchod od obce můžete obdivovat krásy Bořího lesa a místy i exotické dřeviny zdejších lesních porostů. Na západě lákají pozůstatky stepních trávníků na vápencových vrcholcích Staré hory. Nemalým úkazem je i krajinářský hodnotná Bezručova alej.

První písemné zmínky o obci se objevili až v roce 1414, přestože byla založena jako kolonizační již ve 13. století pasovským biskupstvím. Katastrem obce dříve vedla moravsko-rakouská hranice, odsud je odvozen i německý název Bischofswarth, jehož českým ekvivalentem je biskupská stráž. Hranice až do roku 1920 procházela i osou místního Hraničního zámečku.

Ves ve válkách 15. století zanikla a byla nově osazena charvátským obyvatelstvem v roce 1570. Noví osadníci byli na pět let zbaveni veškerých dávek a robot své vrchnosti z rodu Lichtenštejnů, která seděla na Valticích. K valtickému panství také obec patřila až do zániku patrimoniální správy v roce 1848. Od roku 1850 administrativně přináležela k soudnímu okresu valtickému a politickému okresu Poysdorf. Do roku 1920 zase k politickému okresu Mistelbach a soudnímu okresu Valtice. Po připojení k Československé republice připadl od roku 1920 k soudnímu okresu břeclavskému. Po 8. říjnu 1938 byla ves přičleněna k mikulovskému landrátu v Dolnodunajské župě. Vzhledem k tomu, že původní charvátské obyvatelstvo již v průběhu 19. století přebíralo obyčeje okolního slováckého prostředí, nedošlo zde ani na sklonku čtyřicátých let k odsunu obyvatelstva do vnitrozemí jako v charvátském ostrůvku na Drnholecku. Po osvobození 21. dubna 1945 a po obnovení předválečné politické a soudní správy připadl Hlohovec opět k politickému okresu Hodonín a soudnímu okresu Břeclav. Od vzniku okresu Břeclav v roce 1949 je jeho součástí.
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.