JEVIŠOVKA                                    


Adresa:              Jevišovka 98, 691 83 Jevišovka 
Telefon:             +420 519 519 161
E-mail:               starosta@jevisovka.cz
Web:                   www.jevisovka.cz

Obec na soutoku říčky Jevišovky s Dyjí je okrášlena lužními lesíky v nivě. Převažující výsadba topolů lemuje železniční trať vedoucí do Hrušovan nad Jevišovkou. V okolí se nacházejí tůně s pozoruhodnou květenou.

Ves byla kolonizována v první půli 13. století. Nejstarší dochovaná písemná zmínka o ní je však až z roku 1353, kdy se uvádí jméno držitele vsi, jímž byl Smil z Frélichova. V roce 1395 ji ke svému panství přikoupili Lichtenštejnové, jimž tehdy patřil drnholecký statek. S ním Jevišovka sdílela své osudy až do zániku patrimoniální správy v roce 1848. Od roku 1850 náležela k soudnímu i politickému okresu Mikulov. Dne 8. října 1938 byla obsazena německou armádou a válka zde skončila 7. května 1945.

Po vzniku Československé republiky v roce 1918 nesla obec úřední název Frélichov, užívaný společně s německou variantou Frollesdorf. Po skončení druhé světové války byla dvakrát přejmenována. V roce 1949 získala jméno Charvátská a od roku 1950 se úředně nazývá Jevišovka. Od roku 1960 je přičleněna k okresu Břeclav.
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.