POUZDŘANY

 

Historické pamětihodnosti

Kostel sv. Mikuláše a sv. Václava
Pouzdřanský gotický kostel je trojlodní stavbou s kněžištěm, obdélníkovou sakristií, zděnou kruchtou a konvexně zprohýbanou jehlancovou věží v západním průčelí. Nad sakristií je situována oratoř. Kněžiště je zaklenuto valenou klenbou s vytaženými hřebínky. K výzdobě kostela patří plastiky sv. Mikuláše, Ivana, Václava, Gertrudy a po stranách obrazy sv. Kateřiny a Barbory. Plastiky jsou dílem I. Lengelachera z let 1748-49. Oltářní obraz Madony s dítětem je od malíře Sterna z roku 1748. Na vnější zdi presbytáře je mramorový náhrobek Kryštofa Lichtenštejna se znakem rodu ve spodní části z roku 1553. V blízkosti kostela je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého z počátku 18. století, další socha tohoto světce s chronogramem 1751 je postavena u hřbitova. Autorem je patrně rovněž I. Lengelacher.

Měšťanské domy v obci Pouzdřany
Jako důkaz historicky významného období Pouzdřan a jejich povýšení na město slouží dodnes zachovalé měšťanské domy. Nejdochovalější je renesanční dům, který byl v minulosti soukromníky restaurován včetně interiéru a dnes slouží ke kulturním účelům.
 

Přírodní památky

Pouzdřanská step
Místní step je prohlášena za národní přírodní rezervaci. Ojedinělý biotop se nachází v katastru dvou obcí - Pouzdřany a Uherčice. Drnové stepi se vyvinuly na strmých travnatých stráních. Step je domovem řady teplomilných druhů květeny - kavylu vláskovitého, kavylu sličného, koniklece velkokvětého, kosatce nízkého či katránu tatarského. Flóru doplňuje řada chráněných a ohrožených stepních živočichů. 
 

Vinařské stezky

Pouzdřany leží na trase Moravské vinné stezky.
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.