LEDNICE

 

Historické pamětihodnosti

Zámek Lednice
Novogotický zámek, jehož současnou podobu získal přestavbou v letech 1846-58, je obklopen unikátním parkem se soustavou rybníků s umělými ostrovy a skupinou romatických staveb. V areálu můžete narazit na Chrám Tří Grácií, Minaret, Rybniční zámeček, Lovecký zámeček nebo také Janův hrad či Apollonův Chrám. Při návštěvě tohoto honosného sídla si můžete  vybrat z několika prohlídkových okruhů, které vás provedou nejen reprezentačními sály, ale i zámeckým parkem nebo tropickým skleníkem.

Janův hrad
Původní pomezní hrad byl uváděn v Kosmově kronice poprvé roku 1062. V roce 1297 bylo jeho podhradí povýšeno na město. Janův hrad byl však roku 1807 vystavěn jako obyvatelná pseudogotická napodobenina zříceniny středověkého rytířského hradu pro Jana Lichtenštejnského (po něm název "Janův hrad"). V době honů sloužil jako myslivna a lovecký zámeček. Hrad náležel Lichtenštejnům až do roku 1945.

Nejdecké hradiště
Staroslovanské hradiště z 8.-10. století hrálo v 9. století významnou roli v centrální části Velkomoravské říše, chránilo přechod přes řeku Dyji do vnitrozemí. 
 

Přírodní památky

Lednicko-valtický areál
Tento areál, od roku 1996 pod ochranou UNESCO, je považován za nejrozsáhlejší komponovaný krajinný celek v Evropě. Rozsáhlý areál přestavěný Lichtenštejny v jeden velký park obsahuje řadu drobných staveb barokní architektury, romantické zámečky, rybníky, památkové rezervace a naučné stezky. Mezi nejznámější památky patří zámek Lednice.

Lednické rybníky
Lednické rybníky jsou národní přírodní rezervací vyhlášenou již roku 1953. Soustava chráněných rybníků Nesyt, Hlohovecký a Prostřední rybník slouží k ochraně hnízdících a protahujících ptáků.

Přírodní park Niva Dyje
Území nacházející se v nivě mezi tokem Dyje a jejím přítokem Včelínek, Břeclaví, Lednicí, Podivínem a Ladnou je chráněno především z důvodu zachování ekosystému lužního lesa.

CHKO Pálava
Chráněná krajinná oblast Pálava zahrnuje hřebeny Pavlovských vrchů, Milovický les a sníženinu jižně od něj až po státní hranici s Rakouskem. Ochraňuje vzácné biotopy bohatých skalních, drnových a lučních stepí a lesostepí,) a teplomilných doubrav. Od roku 1986 je oblast zaštítěna organizací UNESCO.
 

Vinařské stezky

Pouzdřany leží na trase Mikulovské vinařské stezky.
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.