BULHARY

 

Historické pamětihodnosti

Pustý zámek
Na pozůstatky opevnění Pustého zámečku narazíte 2 km za Bulharami směrem na Milovice. Zámeček je opředen pověstí o myslivcovi a velkém černém psovi. Podle pověsti se tento pes zjeví jedenkrát za sto let vždy na Vánoce skromnému a hodnému člověku, a když má člověk odvahu vzít psu klíče z tlamy, stane se pak majitelem velkého skrytého pokladu. Dříve opevnění patrně sloužilo jako tábořiště vojenských oddílů.

Barokní brána hřbitova a márnice
Zdejší objekt márnice má netradiční vzhled vinařského sklepa.

Kostel sv. Jiljí
Za zmínku stojí i pozdně barokní kostel sv. Jiljí ze 70. let 18. století.
 

Přírodní památky

CHKO Pálava
Chráněná krajinná oblast Pálava zahrnuje hřebeny Pavlovských vrchů, Milovický les, sníženinu jižně od něj až po státní rakouskou hranici. Ochraňuje vzácné biotopy bohatých skalních, drnových a lučních stepí a lesostepí a teplomilných doubrav. Od roku 1986 je oblast zaštítěna organizací UNESCO.
 

Vinařské stezky

Bulhary leží na trase Mikulovské vinařské stezky.
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.