STRACHOTÍN

Velkomoravské sídlo v bažinách


Adresa:         Osvobození 87, 693 01 Strachotín
Starosta:       Jaroslava Mikáčová
Telefon:         +420 519 415 720, +420 519 415  770
E-mail:          strachotin@strachotin.cz
Web:              www.strachotin.cz

 

Strachotínské hradiště se nacházelo na močálovité rovině kousek od řeky Dyje. Obec Strachotín (německy Tracht) je poprvé zmiňována roku 1046. V roce 1073 byl Strachotín uveden na listině mezi krajskými městy. V roce 1334 byl povýšen na městečko, v této době měl i soudní pravomoc a patřil k hradu Děvičky, které získal rod Lichtenštejnů. Obec byla obestavěna a vstup do ní umožňovaly dvě brány. 1512 se v obci vybíralo koňské mýto. Rudolf II. v roce 1582 udělil obci právo konat v určitých dnech trhy a jarmarky. Tzv. výroční a dobytčí trhy se konaly ve středu před sv. Josefem, Janem Křtitelem, Bartolomějem a Alžbětou. Týdenní trhy byly každou středu.

V 16. stol. zde existovala novokřtěnská obec, v níž žili tzv. Habáni, kteří byli příslušníky protestantské sekty novokřtěnců a jejich kořeny sahali až do Švýcarska. Zde měli osadu. Habáni patřili mezi zámožné obyvatelstvo. Provozovali řemesla jako hrnčířství – tvořili vyspělou keramiku zvanou habánská fajáns. Byli také pláteníci nebo obuvníci a byli majiteli rozlehlých vinic. Vydrželi zde do roku 1622. 5. srpna 1619 zde byla svedena bitva mezi Dampierem s 8000 muži a 3900 Moravany. Moravané tehdy vyhráli. Strachotín se stal obětí a celý vyhořel. Než bylo místo zatopeno Novomlýnskými nádržemi, vyorávaly se pozůstatky lidských  a koňských kostí. 1782 shořela i celá radnice.

Největšího počtu obyvatel dosáhlo městečko Strachotín v r. 1900, kdy zde bylo napočítáno 1049 obyvatel. Ve dvacátých letech byla obec velmi majetná. Byla postavena radnice, vznikla tu mateřská škola a česká menšinová škola. Strachotín byl schopen několik let hospodařit bez obecních poplatků. V dubnu 1919 byla uskutečněna pozemková reforma, v jejímž důsledku byla odebrána půda německým vlastníkům velkých pozemků. Kvůli sociální spravedlnosti byla prodána českým kupcům nebo padla do rukou státu. Během 2. světové války převládalo v obci spíše německé obyvatelstvo, které bylo po válce odsunuto. 

 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.