VALTICE


Historické pamětihodnosti

Zámek Valtice
Původně hrad, založený snad již ve 12. století, pasovskými biskupy nebo rakouským rodem Seefeldů (až do roku 1920 Valtice patřily k Dolním Rakousům), od roku 1387 až do roku 1945 náležel Liechtensteinům. Několikrát přestavován, v 2. polovině 16. století proběhly renesanční úpravy. Poškozen Švédy v letech 1645 - 1646. Poté následovala dlouhodobá barokní přestavba. Původní renesanční část bývalého hradu upravena na vstupní dvoupatrové průčelí. V místech ostatních budov postavena další 3 křídla zámeckého komplexu a zřízena zahrada. Současně byl prostor mezi zámkem a městem upraven jako čestný dvůr (hospodářské budovy, divadlo, jízdárna ad.). Na výstavbě zámku se podíleli význační architekti F. Carratti, G. G. Tencalla, A. a J. K. Ernové, D. Martinelli, A. Beduzzi a A. Ospel, sochař F. Biener a štukatér Alberti. V průběhu 18. století proběhly úpravy zámecké zahrady a parku. V 1. polovině 19. století za Jana I. Liechtensteina se uskutečnila rozsáhlá krajinářská úprava celého valtického okolí. V roce 1945 přešel do majetku státu.

Zámecký park byl založen v roce 1727 a budován podle návrhů D. Girarda. Začátkem 19. století byla zahrada rozšířena a přebudována v přírodně krajinářský park s dalekými průhledy. Park má rozlohu 14,6 ha a roste v něm 22 druhů jehličnanů a 63 druhů listnáčů.

Oficiální stránky zámku.


Centrum města

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
je raně barokní stavba. Kostel byl vybudován na místě staršího chrámu v letech 1631–1671 staviteli J. Carlonem, G. G. Tencallou a O. Ernou. (V roce 1638 se kopule kostela zřítila.) Stěny a klenby jsou bohatě vyzdobeny štukovými výjevy. Novorenesanční radnice je dílem architekta J. Drexlera z let 1887–1889. Byla postavena za rekordně krátký čas 1 roku, aby Valtice mohly zůstat okresem a nebyly přičleněny pod Poysdorf. Má krásnou bohatě štukami zdobenou obřadní síň. Město obepínají zbytky hradeb v délce 650 m, a pocházejí z 15. - 16. stol.

Belveder
Empírová budova na Liščím vršku vyrostla v roce 1802 vystavěná Josefem Hardmuthem na příkaz knížete, který chtěl “pěknou bažantnici“. Šlechta, jež sem čas od času zavítala, byla okouzlena překrásným výhledem. Nedaleký Mikulov, obklopený lány vinic a skalami Pálavy, tu má člověk jako na dlani.

Lednicko-valtický areál
Krajinný celek o rozloze 283,09 km2. V roce 1996 byl zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Tato oblast na pomezí Moravy a Dolního Rakouska byla v průběhu 18. a 19. století knížecím rodem Lichtenštejnů zformována do podoby jakéhosi přírodního parku. Kromě obcí Valtice, Lednice (spojeny Bezručovou alejí z roku 1715) a Hlohovec jsou významnými krajinotvornými celky uměle vysázený Boří les a Lednické rybníky. Areál zahrnuje také část lužního lesa při řece Dyji jižně od Břeclavi. V této krajině kolem hlavních zámků v Lednici a ve Valticích jsou roztroušeny drobné stavby, tzv. salety:
  • Kolonáda (Rajsna) je vyhlídkový objekt stojící na vrchu Homole cca 1,5 km nad městem. Byl postaven v letech 1817–1823 stavitelem J. Popellackem podle vzoru Schönbrunnské kolonády. Nabízí panoramatický výhled od Mikulova přes Pavlovské vrchy na lužní lesy u Lednice až po luhy na Moravském poli.
  • Rendezvous (Dianin chrám) – romantická stavba v podobě římského triumfálního oblouku vybudovaná v letech 1810–1812 podle návrhu J. L. Hardmutha v lesích asi 1,5 km východně od zámku Valtice.
  • Svatý Hubert – romantická novogotická kaple se třemi arkádami uprostřed parkově upravené paseky, zaklenutá síťovou klenbou, postavená v roce 1855 podle návrhu J. Wingemüllera asi 3 km severovýchodně od zámku Valtice
  • U Tří Grácií – pozdně klasicistní kryté sloupořadí z roku 1825 postavené podle projektu K. Engela. Sousoší Tří Grácií vytesal z jednoho kusu kamene M. Fischer. Nalézá se na parkově upravené pasece v lese cca 4 km severovýchodně od zámku Valtice.


Přírodní zajímavosti

Valtice náleží do oblasti biosférické rezervace Dolní Morava, území o celkové rozloze přesahuje 300 km2 zahrnující jedinečné spojení ekosystémů vápencového bradla Pálavy, unikátního středoevropského nížinného luhu na dolních tocích řek Kyjovky, Dyje a Moravy a kulturní komponované krajiny Lednicko-valtického areálu. Existuje od roku 2003 a náleží do soustavy chráněných území UNESCO.
 

Vinařské stezky

Město Valtice leží na okruhu cykloturistické Mikulovské vinařské stezky.

Naučná vinařská stezka vede částečně městem Valtice a zámeckým parkem, z větší části pak vinicemi pod Reistnou. Pětikilometrovou trasu lze absolvovat pěšky nebo na kole (s výjimkou parku, kde se kolo vede). Stezka je vybavena 19 trojjazyčnými informačními panely. Trasa stezky začíná v těsném sousedství valtického zámku, přímo na náměstí. Odtud vede přes zámecký areál do rozsáhlých valtických vinic. Zde je uvedeno to nejpodstatnější o celoročních pracích ve vinicích. Na nejvyšším místě naučné stezky, na kopci Reistna nad Valticemi, lze z kolonády přehlédnout celý Lednicko-valtický areál. Cesta poté pokračuje vinicemi k budově Střední vinařské školy a dále nazpět do historické části města.
 

Bylinková zahrada Tiree Chmelar

Bylinková zahrada Tiree Chmelar ve Valticích je unikátní veřejně přístupnou zahradou svého druhu v České republice. Samostatný areál o rozloze cca 3000 m² se nachází v bezprostřední blízkosti Národní kulturní památky Zámek Valtice, na ploše bývalého zámeckého zahradnictví a vznikal během let 2004-2010. Bylinková zahrada je navržena jako samostatně fungující objekt zahrnující tematické záhony bylin s informačním programem, okrasný parter s vodním prvkem, ornamentální záhony, odpočinkovou část s podrostovým záhonem, sad a skleník s prodejnou bylin a suvenýrů s bylinkovou tématikou. V zahradě je pěstováno více než 300 druhů rostlin.

Oficiální stránky Bylinkové zahrady
 
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.