VALTICE

Valtice jsou spojeny s pěstováním révy vinné velmi úzkým svazkem a tradice je tisíciletá. Jako sídelní město jednoho z nejbohatších rodů střední Evropy byly dlouhou dobu hospodářským a správním střediskem oblasti ležící na obou stranách rakousko – české hranice a přirozeným vinařským střediskem významných vinařských oblastí v obou současných republikách. Nyní jsou Valtice druhou největší vinohradnickou obcí v ČR. Sídlí zde řada vinařských institucí, od r. 1873 zde působí jediná střední vinařská škola v ČR. Stálou degustační výstavu 100 nejlepších vín ČR - Salon vín lze navštívit na zámku ve Valticích. Oblíbenou destinací turistů za vínem se od svého otevření v r. 2008 stal labyrint historických vinných sklepů Valtické Podzemí. To spolu s desítkami vinných sklepů pro turisty a mnoha vinařskými akcemi pasovalo Valtice do role hlavního města vína ČR.
 

Valtické vinice

O rozsahu valtických vinic v minulosti vypovídá nejen Lichtenštejnský urbář z roku 1414, ale i výstavba Zámeckého sklepa v roce 1430 a Křížového sklepa z roku 1640 s kapacitou přes milion litrů vína. Na rozvoji vinařství ve městě se však nepodílela jenom šlechta. V roce 1855 vznikl místní spolek pro zemědělství a vinařství, který byl jedním z největších zemědělských spolků v Dolním Rakousku. Uplatnil se především při propagaci valtického vinařství, které se v konkurenci dolnorakouských vín těžce prosazovalo. V roce 1873 vznikla ve Valticích první vinařská škola v českých zemích a valtické víno začalo úspěšně konkurovat rakouským vínům. Všeobecnou stagnaci vinařství koncem 19. století, která se ve městě před 1. světovou válkou změnila v krizi, zastavilo až připojení Valtic k ČSR v roce 1920. Zvýšený zájem o produkci vína podnítil vznik vinařské akciové společnosti Société Vinicole v roce 1923, která převzala do své správy Křížový sklep a specializovala se na výrobu sektů. Z téměř dvacítky viničních tratí v okolí města jsou nejznámější Pod Rajstnou, U Křížového sklepa, Šimle, Hindrtály, Knížecí vyhlídka, Culisty dlúhé, Katzelsdorfské pole, Sonneberg. Současná výměra 587 ha registrovaných vinic, dvě desítky výrobců vína a vinařské zázemí, kterým město disponuje, učinily z Valtic významnou vinařskou obec v rámci Evropy. Tradičními odrůdami pěstovanými v katastru města jsou Rulandské bílé, Chardonnay, Rulandské modré a Frankovka. V posledním desetiletí dominují výstavám vín v ČR Muškát moravský a Irsay Oliver ze Střední odborné školy vinařské.
 

Sklepní uličky

Mohutné lisovny a výstavné vinařské domy, které stávaly v historickém centru města, padly většinou za oběť požárům v 18. a 19. stol. Dochovalo se jen několik vinařských domů. Nejcennější je přestavbami téměř nedotčený štítový dům č. 49 v Kopečné ulici. Průčelí lisovny je zpevněno čtyřmi opěrnými pilíři, mezi nimiž je vchod do lisovny orámovaný kamenným ostěním. Rozlehlá lisovna je zapuštěná pod úrovní terénu a podlaha je dlážděná pálenou cihlou.

Největším sklepem ve Valticích je Křížový sklep společnosti Vinné sklepy Valtice. Pro zrání červených vín využívá tato společnost starší Zámecký sklep, který spolu s nově otevřeným Městským sklepem slouží k prohídkám a ochutnávkám vína.
V ulicích Vinařská, Sklepní, Josefská, Růžová a Polní je více než 500 sklepů, které používají především malovinaři. Převažují přízemní lisovny se sklepy s rozmanitým architektonickým členěním průčelí. Stoleté sklepy mají kamenné podezdívky a klenbu z pálených cihel. Nejstarší sklepy jsou zaklenuty tesanými vápencovými bloky.
 

Vinaři


Seznam dalších vinařů, vináren a vinných sklepů s degustací najdeme na webu města Valtice.
Hledejte vinaře a služby s certifikátem vinařské turistiky nebo označením Vína originální certifikace (VOC)!
 

Vinařské spolky ve městě

Valtice Hlavní město vína
Sdružení valtických výrobců vína založené v roce 2011 s náplní spravovat značku Valtice Hlavní město vína® a propůjčovat ji vínům, která splní podmínky výrobci odsouhlasenými ve stanovách sdružení. Předsedou sdružení je vždy úřadující starosta města. Dle schválených stanov může být označena značkou Valtice Hlavní město vína® jen láhev, která je vyrobena výrobcem se sídlem ve Valticích nebo Úvalech a výrobce je členem sdružení. Hrozny byly vypěstované v katastru Valtic nebo Úval a vyrobené víno musí navíc projít senzorickým hodnocením komise složené ze zástupců sdružení dle schválených zásad. Výrobci si označováním vín známkou a jejich přísnou kontrolou kvality slibují zvětšení atraktivity pojmu "víno z Valtic", větší prodejnost takto označených vín a v následném období návrat ke klasickým valtickým vínům, která se zde vyráběla v minulosti.
Kontakt: nám. Svobody 21, 691 42 Valtice, znalecvin@gmail.com, www.hlavnimestovina.com

Cech valtických vinařů
Mladý spolek sdružující malá rodinná vinařství, vinotéky a ty, kteří jsou zapálení pro víno. Pořádá vinařské akce v hlavním městě vína zaměřené na podporu vinařství, vinařské kultury a s tím spojených gastronomických výrobků.
Kontakt: nám. Svobody 21, 691 42 Valtice, cvv@centrum.cz, cechvaltickychvinaru.webnode.cz

Vinaři Valtice 2000
Dobrovolné sdružením vinařů a příznivců vína vzniklo těsně před blížícím se miléniem v roce 1999. Cílem sdružení je zvyšování úrovně valtického vinařství hlavně u malovinařů. VV 2000 organizují každý rok čtyři přehlídky vína: Soutěžní výstavu Valtický košt, přehlídku rakouských vín s názvem Vína našich sousedů, dále přehlídku mladých a Svatomartinských vín v blízkosti svátku sv. Martina, Svěcení vín a přehlídku archívních vín Mikulášský košt. Mimo výstavy a přehlídky organizuje sdružení VV 2000 školení a semináře pro vinaře a rovněž odborné tématické vinařské zájezdy do zahraničí.
Kontakt: Sobotní 116, 691 42 Valtice, vinari.vatice@gmail.com, www.vinarivaltice.cz

Valtické vinné trhy
Společnost pořádající pravidelnou celostátní výstavu vín s mezinárodnní účastí.
Kontakt: P.O.BOX 37, 691 42 Valtice, vinnetrhy.valtice@seznam.cz, www.vinnetrhy.cz
 

Vinařské instituce ve městě

Národní salon vín
Salon vín České republiky je prestižní ocenění pro 100 nejlepších vín, vybíraných v rámci nejvyšší Národní soutěže vín v ČR, která zastřešuje systém nominačních podoblastních soutěží. Na vlastní soutěž navazuje celoročně otevřená veřejná degustační expozice nejlepších sta vín, umístěná ve sklepních prostorách státního zámku ve Valticích. Vína přihlášená do Salonu vín musí nejprve projít systémem nominačních výstav. Teprve na základně nominace může přihlásit vinař své víno k hodnocení v Salonu vín České republiky. Zařazena mohou být jen vína vyrobená z hroznů vypěstovaných v České republice, přihlašovaná partie musí v dané kategorii splňovat minimální množstevní kriteria daná statutem Salonu vín. Takto získané vzorky jsou hodnoceny komisí degustátorů, která maximálně 100 vínům udělí právo označovat láhve známkou "Salon vín", chráněnou Úřadem průmyslového vlastnictví ČR. Soutěž „Salon vín České republiky“ je také samozřejmě uznanou soutěží podle kriterií Ministerstva zemědělství a hodnocení probíhá pod kontrolou MZe.
Kontakt: Národní vinařské centrum, o.p.s., Zámek 1, 691 42 Valtice, narodni@vinarskecentrum.cz, www.vinarskecentrum.cz, www.salonvin.cz

Vinařská akademie
Sdružení pro spolupráci v oblastech vzdělávání a propagace vinohradnictví, vinařství, sommelierství a gastronomie.
Kontakt: Vinařská akademie Valtice, o.s., Náměstí Svobody 2, 691 42 Valtice, vin.akad@telecom.cz, www.vinarska-akademie.cz 
 
Svaz moravských vinařů Moravín
Dobrovolné sdružení pěstitelů révy vinné a výrobců vína, především malých a středních vinařů a osob které se profesně i neprofesně věnují práci v oboru. Svaz a jeho členové působí převážně na území Moravy.
Kontakt: Moravín, svaz moravských vinařů, Zámek 1, 691 42 Valtice, info@moravin.eu, www.moravin.eu

Střední odborná škola vinařská
Byla založena již 15. listopadu 1873 – tehdy Rolnicko-vinařská škola. Vinařská škola je jedinou střední školou v ČR vyučující pravidelně vinohradnickému oboru s maturitou. Za dobu své činnosti vychovala tisíce odborníků tvořících páteř moravského a českého vinařství.
Kontakt: Sobotní 116, 691 42 Valtice, info@svisv.cz, www.svisv.cz
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.