VLASATICE

znak-obce-Vlasatice-upr.jpg


Adresa:       Vlasatice 149, 691 30 Vlasatice
Starosta:     Pavel Procházka
Telefon:      +420 519 425 225, +420 734 152 952
E-mail:       podatelna@vlasatice.cz, starosta@vlasatice.cz
Web:           www.vlasatice.cz


Obec se rozkládá na západě mikroregionu i okresu na území velkém 2 294 ha. Významnou část katastru, 214 ha, tvoří Novoveský rybník a Křížový rybník, které jsou napájeny Olbramovickým potokem a říčkou Miroslavkou. Nadmořská výška obce je 183 m n. m. V roce 1999 zde žilo 842 obyvatel. První zmínka o obci Wassaticz (později Wlasaticze, německy Wostitz) je z roku 1276, kdy patřila k dolnokounickému klášteru.

Mezi kulturní památky patří fara, zmiňovaná již ve 13. stol, kostel sv. Jana Křtitele a socha sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána z doby baroka. Do seznamu je zapsána rovněž kaplička sv. Antonína směrem na Pohořelice. Kdysi hospodářskou prosperitu Vlasatic dokládá i zámeček, který byl původně tvrzí majitelů ze 16. století s barokní sýpkou a sklepem ze 14. stol., kam byly ukládány poddanské dávky.

V obci je dnes obecní úřad, pošta, knihovna, mateřská škola a úplná základní škola i hasičská zbrojnice. Základní sortiment spotřebního zboží je nabízen v místní prodejně, dvě pohostinství poskytují služby nižší úrovně. V obci nejsou poskytovány jiné služby obyvatelům. Většina ekonomicky aktivního obyvatelstva vyjíždí za prací mimo obec a jenom malá část je zaměstnána v kdysi rozvinuté zemědělské výrobě.

 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.