VLASATICE

 

Historické pamětihodnosti

Kostel svatého Jana Křtitele 
Kostel je chráněnou kulturní památkou. První zmínka o něm je z roku 1276, tehdy jako o kostelu s neznámým zasvěcením. V 16. století kostel začal chátrat, jelikož většina obyvatelstva Vlasatic se v té době přeorientovala z římskokatolické církve k luteránství. Na začátku 17. století jej hrabě Jeroným Václav Thurn, jenž se stal novým majitelem Vlasatic, nechal zbořit. Na jeho místě pak v roce 1610 nechal vystavět nový luteránský kostel. Od roku 1622 byli majiteli Vlasatic Ditrichštejnové a kostel se opět stal římskokatolickým. K poslední přestavbě došlo roku 1879, kdy byla k severní straně lodi přistavěna kaple Božího hrobu.

Zámek Vlasatice
Údajně již na konci středověku sloužil jako sídlo nižší šlechty. Zámek se ale poprvé objevuje v historických pramenech až v roce 1547, kdy ve Vlasaticích vládli Thurnové. Plánovali zde vybudovat rodinné sídlo. Během třicetileté války byl zámek poškozen. Opraven byl až ve druhé polovině 17. století, kdy jej vlastnili Ditrichštejnové. Za jejich doby však význam zámku upadl, neboť byl využíván pro účely personálu dvora. Po druhé světové válce došlo ke znárodnění a zámek byl poté spravován místním národním výborem. Stal se součástí místního statku JZD. Po revoluci se pak stal majetkem firmy Granero Vlasatice.

Barokní sochy Sv. Jana Nepomuckého z roku 1738 a Sv. Floriána z roku 1739.

Kaplička svatého Antonína
Barokní kaplička stojí poblíž severozápadního okraje obce.
 

Přírodní zajímavosti

Vlasatice se nacházejí v oblasti Dyjsko-svrateckého úvalu u soutoku Miroslavky a Olbramovického potoka. Tyto toky napájí dva velké rybníky Novoveský a Křížový rybník.
 

Vinařské stezky

Vlasaticemi prochází páteřní Moravská vinná stezka.
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.