ČEJČ

Dračí díry pod horú znak-cejc-medium.jpg


Adresa:          Čejč 430, 696 14 Čejč 
Starosta:        Ing. Jan Koutný 
Telefon:         +420 518 361 118
E-mail:           starostacejc@email.cz
Web:               www.cejc.cz 

Čejč leží na dně velké kotliny uzavřené posledními výběžky Maršovských hor. První zmínka o obci pochází z roku 1222, kdy patřila klášteru cisterciaček Porta Coeli u Tišnova. V roce 1335 se poprvé jmenuje městečkem s právem konat týdenní trhy, vařit a prodávat pivo. Během husitských válek ves pustne a roku 1459 se uvádí vyloženě jako pustá. V roce 1769 nařídila císařovna Marie Terezie zorání obecních pastvin u Čejče, aby byly na takto získané půdě zakládány nové osady. Tehdejší správce císařských statků, svobodný pán Posch, povolal z Lotrinska a Franche - Comté francouzské rodiny ke kolonizaci uherských statků. Tyto rodiny pocházely z kraje Besanconského, panství Dorna, z vesnice Deservillers. V roce 1825 přestavěl podnikavý čejčský občan Poduška místní zájezdní hostinec na patro a zřídil zde lázně s léčivým sirným pramenem. Hned v prvních letech přivábily lázně mnoho hostů z blízkého i vzdálenějšího okolí a k jejich rozkvětu napomáhal v následujících letech i rychlý rozvoj Čejče.
 
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.