ČEJČ


Historické pamětihodnosti

Kostel sv. Vendelína z let 1729 - 1731. V roce 1937 prošel kostelík přestavbou. Ve věži je zavěšen zvon sv. Donáta z roku 1747 a sv. Cyrila a Metoděje z roku 1923. Oltářní obraz zobrazuje sv. Vendelína čtoucího Písmo a obklopeného domácími zvířaty. Nad horním okrajem je chronogram ukrývající letopočet 1731: O reX et pastor et abbas WenDeLIne tV peCora nostra DefenDe a LVe (v překladu: Ó králi a pastýři a opate Vendelíne, chraň náš dobytek před nákazou).

Socha sv. Kajetána z roku 1722. Na přední straně podstavce je nápis: S. Caietane ora pro nobis crucifixum. Na zadní straně je údaj o zhotovitelce Marii Antonii Czoborové: Erexit Maria Antonie ta. Princeps de Lichtenstein 17.22 6. May. Hraběnka Czoborová byla údajně na tomto místě vyhozena manželem z jedoucího kočáru a zázrakem se jí nic nestalo.

Náhrobek pruského podmaršálka z období prusko-rakouské války v místním parku s textem: Zde odpočívá v Pánu Friedrich von Clausewitz, generál-poručík, narozen v Burgu v Prusku 1807, zemřel na choleru v Čejči 31. července 1866. V roce 2011 byl náhrobek opraven.

Kaple sv. Rocha u vlakového nádraží připomíná cholerové epidemie z let 1836 (15 obětí), 1849 (7 obětí) nebo 1866 (44 obětí).
 

Přírodní zajímavosti

Čejčské jezero
V katastru Čejče se jihovýchodně od Horákovy farmy dříve rozkládalo slané Čejčské jezero, tzv. Bezedňák, které však bylo vysušeno v 19. století z důvodu pěstování cukrové řepy. Ve 20. století se v důsledku zanášení odvodňovacího kanálu jezero opět naplnilo, avšak roku 1965 bylo z rozhodnutí tehdejších komunistických politiků opět odvodněno. Dodnes se zde však vyskytují slanomilné rostliny.

Čejčské Špidláky
Špidláky je přírodní rezervace jižně od obce Čejč. Chráněna jsou zde unikátní xerotermní společenstva, která se zachovala na strmých svazích různých expozic na okrajích Čejčské kotliny. Na stepních stráních a loukách se vyskytuje celá řada vzácných a ohrožených druhů rostlin, mnohé na poslední lokalitě v českých zemích (katran tatarský, kozinec bezlodyžný, kosatec nízký, smetanka pozdní, srpice karbincolistá, lýkovec vonný, třezalka lepá atd.). Na vegetaci je vázána svým výskytem i řada teplomilných druhů hmyzu.

Výchoz
Na břehu někdejšího Čejčského jezera se nachází přírodní památka Výchoz, nápadný skalnatý masiv, který vznikl těžbou písku a lignitu. Zbytek lignitové sloje, která je starší více než 10 milionů let, zde najdeme dosud. Celá lokalita je významným geologickým odkryvem.
 

Vinařské stezky

Obcí Čejč prochází páteřní Moravská vinná stezka na trase mezi Klouboukami a Čejkovicemi. Obec leží i na okruhu Mutěnické vinařské stezky. Vede vinicemi a poli a přivede návštěvníky do části obce Pod Búdama s 98 vinnými sklepy místních vinařů. Víno můžete ochutnat také v provozovaném Vinném sklepě U Hroznu.
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.