KUNOVICE


Adresa:       náměstí Svobody 361, 686 04 Kunovice
Telefon:      572 432 720
E-mail:        kunovice@mesto-kunovice.cz
Web:           http://www.mesto-kunovice.cz/

Město Kunovice leží v těsném sousedství s Uherským Hradištěm a ještě se Starým Městem tvoří jeden velký urbanizovaný celek v povodí Moravy a Olšavy. Katastr města sahá od rovin v nivě Moravy na západě až po kopcovitou Hluckou pahorkatinu na jihovýchodě. Správní území města je převážně bezlesou zemědělsky intenzivně využívanou krajinou, pouze v západním cípu se rozkládají rozsáhlejší lesy. Samotná zástavba leží podél říčky Olšavy a v jejím okolí v nadmořské výšce 185 metrů nad mořem. Kunovice byly od roku 1971 součástí města Uherské Hradiště jako jeho městská část. V roce 1990 občané v místním referendu vyjádřili svoji vůli město osamostatnit. 1. ledna 1991 se začala psát novodobá historie samostatných Kunovic. V roce 1997 byly Kunovice prohlášeny městem. Dnes mají Kunovice přes pět a půl tisíce obyvatel.

Město má bohatou historii. Svědčí o tom množství archeologických nálezů již ze starší doby kamenné. V době velkomoravské na území dnešních Kunovic leželo několik osad, jejichž funkcí bylo střežit přístup k centru Velkomoravské říše. Vojensko-strategická poloha Kunovic, ležících na křižovatce prastarých obchodních cest, hrála vždy v jejich dějinách podstatnou roli.

První písemná zmínka o Kunovicích pochází z 13. ledna 1196, kdy zde byla datována listina olomouckého knížete Břetislava pro klášter Hradisko u Olomouce se zaznamenaným místem jednání – Cunovicz. Jméno pochází pravděpodobně od jména franckého knížete Kunráda – česky Kuna (Kuno), jehož potomci se nazývali Kunovici.

Pro svou výhodnou zeměpisnou polohu byly Kunovice zemědělskou oblastí známou ovocnářstvím, zelinářstvím a vinařstvím. Rozvoji průmyslu napomohlo vybudování železnice, Kunovice se staly důležitým nákladním a osobním železničním uzlem a spojkou mezi Vlárskou dráhou a tratí Břeclav – Přerov. Za první republiky zde byly dvě cihelny, mlýn s elektrárnou a začal se rozvíjet potravinářský průmysl. Kunovice jsou známy především výrobou letadel. Je zde letiště s mezinárodními parametry. Leteckou výrobu dnes připomíná unikátní letecké muzeum.

Město žije bohatým kulturním životem a místními tradicemi – především jízda králů, hody s právem a mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto se staly významnými kulturními akcemi, o kterých se ví v celém regionu Slovácka. Také pálení čarodějnic a stavění máje na jaře a adventní akce v zimě přitahují každoročně hodně lidí z blízkého i vzdálenějšího okolí.

 
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.