KYJOV


Historické pamětihodnosti

Renesanční zámeček
K nejzajímavějším místům v samotném Kyjově patří nejstarší stavba ve městě z roku 1540 mající podobu v malebném renesančním zámečku se sgrafitovou výzdobou. Celou budovu získalo v roce 1928 vlastivědné muzeum, které zde sídlí dodnes. Stálou expozici archeologickou, etnografickou, přírodovědnou a expozici Příroda Kyjovska doplňují příležitostné výstavy během celého roku. Součástí sbírek je také cenná knihovna, jejíž základ tvoří vzácné tisky z 15. – 18. století.
 
Kaple sv. Josefa
Na vyvýšenině nad zámečkem má svoje místo kaple sv. Josefa s parčíkem a malým hřbitovem, kde svůj věčný odpočinek našla řada významných osobností spojených s historií města.
 
Renesanční radnice
Dominantou města je půvabná renesanční radnice s věží postavená italskými staviteli v letech 1561–62, kdy byl primátorem města Václav Bzenecký. Byla vybudována v čele západní fronty náměstí jako jednopatrová stavba s vysokou atikou, nárožním arkýřem a představěnou věží. Po opravě v roce 1721 byla věž završena vysokou bání nahrazenou roku 1876 novorenesanční helmicí. V hlavním portálu kyjovské radnice je umístěn vzorový exemplář českého lokte, který sloužil k porovnání poctivosti měřidel na přilehlém tržišti.
 
Mariánský sloup
Před radnicí se tyčí Mariánský sloup, který byl postaven koncem 20. let 17. století z podnětu kardinála Františka z Dietrichštejna jako poděkování za věrnost, kterou zachovalo město císaři Ferdinandovi II. v době stavovského povstání.
 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Na hlavním Masarykově náměstí si pozornost zaslouží také barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie při bývalém kapucínském klášteře. Nad portálem je ve sgrafitovém rámu umístěno vyobrazení Madony s dítětem od Jano Köhlera z roku 1910. V interiéru zaujme hlavní oltář s monumentálním obrazem Nanebevzetí Panny Marie, štuková výzdoba od Ondřeje Schweigla a volně umístěná dřevořezba Madony s dítětem.
 
Kaple sv. Josefa Kalasanského
Vedle gymnázia, které bylo založeno roku 1898 v budově původní piaristické koleje, byla vystavěna kaple sv. Josefa Kalasanského, tzv. Gymnazijní kaple, dějiště řady koncertů duchovní a vážné hudby.
 
Kaple sv. Rocha
Jihovýchodně od dnešního okraje města při cestě na Vlkoš stojí kaple sv. Rocha, kterou nechal v roce 1716 postavit městský magistrát jako poděkování za to, že město bylo ochráněno od moru. Nad vchodem je latinský chronogram, který v překladu zní: „Poutníku, popatři, pod touto ochranou uchránilo se od moru.“
 
Funkcionalistické stavby ve městě
Počátkem 20. století se Kyjov otevřel nastupující moderní architektuře, která vtiskla podobu desítkám funkcionalistických staveb od předních představitelů meziválečné avantgardy, mezi které patřili také místní rodáci, architekti Ludvík Hilgert, Josef Polášek a Bohumil Tureček.
 

Přírodní zajímavosti

Kyjovská oblast je vymezena na severu lesními porosty Ždánického lesa a Chřibů. Původní vegetaci zde tvoří doubravy s pestrým zastoupením karpatských druhů rostlin a živočichů. Ve střední a jižní části se zachovaly ostrůvky květnatých luk, pastvin a stepních strání s velkým počtem chráněných druhů rostlin a hmyzu. Kyjovsko jako jedna z nejsušších oblastí ČR klade důraz na zachycování vody v krajině revitalizací vodních toků, chráněním jezer, rybníků, mokřadů, kde se vytváří příznivé prostředí pro život mnoha organismů – např. hnízdění ptáků. K ochraně krajinného rázu byl zřízen přírodní park Ždánický les.

Naučná stezka Kyjov – Bohuslavice
Naučná stezka byla zřízena v roce 2005 mezi Kyjovem a Bohuslavicemi. Návštěvníky má seznámit s některými přírodními a historickými zajímavostmi okolí Kyjova a Bohuslavic. Na trase, která měří necelých 17 km je rozmístěno 9 informačních panelů. Přemostění naučné stezky v Bohuslavicích nabízí možnost občerstvení a výběr delší nebo kratší varianty trasy, jejíž celkové převýšení činí 230 m.
 

Vinařské stezky

Kyjovem prochází páteřní Moravské vinné stezky mezi Miloticemi a Vracovem, a u nádraží začíná jižní větev Kyjovské vinařské stezky
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.