LOVČICE


Historické pamětihodnosti

Kostel sv. Petra a Pavla
Největší dominantou obce je empírový kostel, zasvěcený sv. Petru a sv. Pavlu, postavený v letech 1803 – 1805. Vnitřní vybavení kostela bylo během své existence několikrát měněno. Poslední velká změna interiéru kostela proběhla v 80. letech 20. století, kdy byl vyzdoben nástěnnými mozaikami z přírodního kamene od pražského uměleckého mistra Antonína Kloudy. Vnitřní vybavení kostela je celkově zmodernizováno a překvapí nás sladěným stylem, dostatek prostoru a světla. V roce 2000 bylo ke kostelu vybudováno nové schodiště s přístupovou komunikací včetně osvětlení.

Škola
Podle školní kroniky byla v Lovčicích vybudována škola dříve než kostel. Snad první budova školy stávala pod nynějším kostelem. Roku 1836 byla postavena nová budova školy na místě bývalého hřbitova. Současná budova školy, jak ji známe dnes, pochází z roku 1900 a patří k významným stavbám obce. Je v ní umístěn první stupeň základní školy, mateřská škola a pošta.

Ruční hasičská stříkačka
Hasičský sbor byl v Lovčicích založen v roce 1896 a jeho členům se dostávalo patřičné odpovědnosti, úcty a vážnosti od spoluobčanů. Sbor si v témže roce zakoupil dvouproudní čtyřkolovou potahovou stříkačku za 1400 zlatých. Stříkačka při zásazích sloužila až do roku 1940, později se používala jen při svatbách a pohřbech. Dnes tato unikátní hasičská stříkačka, jediná na Kyjovsku, slouží na ukázku na významných hasičských oslavách a událostech v celém regionu.

Kaplička v Kučích
Nad vesnicí uprostřed polí se nachází kaplička, na kterou zdálky upozorňují mohutné lípy. Kaplička je nejasného původu a doba jejího vzniku není známá. Jedna z místních pověstí vypráví o důstojníku možná francouzské armády z doby napoleonských válek, který v těchto místech ulehl k odpočinku. Usnul a brzy ho probudil polední zvon. Otevřel oči a na prsou uviděl hada. Bál se, aby ho had neuštknul. Se svými obavami se obrátil na Pannu Marii. Za to, že ho ochrání, slíbil na tomto místě vybudovat kapličku. Vykoupil pole, na němž odpočíval a nechal postavit, co slíbil. Nevíme, jestli se příběh opravdu odehrál, ale kaplička v Kučích stojí dodnes.

Přírodní zajímavosti

Protipovodňový poldr
V trati Žleby byla v roce 2006 dokončena stavba suchého poldru, která může při vydatných deštích zachytit více než sto tisíc kubíků vody. Poldr byl vybudován jako protipovodňové opatření pro obnovu a ochranu krajiny.
 

Vinařské stezky

Obcí Lovčice prochází Kyjovská vinařská stezka
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.