LUŽICE


Historické pamětihodnosti

Kostel svatého Cyrila a Metoděje
Do roku 1872 stála uprostřed lužické návsi jen zvonice se dvěma svěcenými zvony. Teprve v roce 1872 je položen základní kámen a pak se již usilovnou prací farníkům podařilo během dvou let kostel dostavět a vysvětit. Kostel byl zasvěcen soluňským bratřím Cyrilovi a Metodějovi. Mše svatá byla jen o větších svátcích, někdy se uskutečnilo i nedělní svátostné požehnání. V roce 1924 byl pro sídlo fary zakoupen dům naproti kostela. V roce 1927 byla na faru a do kostela zavedena elektřina. Lužický stolař Jakub Dvořák zhotovil v kostele vlastním nákladem novou kazatelnu. V roce 1932 provedl akademický malíř p. Köhler z Kyjova uměleckou malbu patronů kostela sv. Cyrila a Metoděje a dále malbu sv. Martina a sv. Václava.

Starý kvartýr 
Dům č.p. 116, řečený Starý kvartýr, patří k nejstarším domům v Lužicích. Tento dům je zakreslen v katastrální mapě Lužic v roce 1828 a byl postaven za účelem ubytování (ukvartýrování) císařských důstojníků. Avšak první písemný zápis o Starém kvartýru pochází ze školní kroniky, kde je psáno, že od roku 1803 přestaly lužické děti navštěvovat školu v Mikulčicích a vyučování proběhlo v Lužicích v soukromých domech. Objekt sloužil jako ošetřovna zraněných vojáků v dobách prusko-rakouské války v r. 1866. Roku 1882 jej obec prodala za 3581 zlatých firmě Pospíšil a spol. z Hodonína. Tato firma jej v roce 1888 odprodala jako hodpodářské stavení lužickému občanu p. Antonínu Novákovi. Od pozůstalých posledního vlastníka p. Polácha jej obec odkoupila v roce 2003 a původně byl určen ke zbourání. Naštěstí se tak nestalo. Pomocí grantů od Dobročinného fondu Phillip Moris/Nadace VIA, MAS Jižní Morava a s přispěním Obecního úřadu v Lužicích proběhla generální rekonstrukce celého objektu. Starý kvartýr je majetkem obce Lužice, spravuje jej Muzejní spolek a pořádají se zde různé výstavy, které navazují na muzejní sbírky obce, ale také výtvarných prací lužických i přespolních umělců. Dále se zde pořádají různé společenské akce a besedy.

Přírodní zajímavosti

Severně od obce se rozprostírá soustava rozlehlých Hodonínských rybníků o ploše přes 150 ha, významné to hnízdiště vodního ptactva.
 

Vinařské stezky

Obcí Lužice prochází severní (Hodonínský) okruh Vinařské stezky Podluží
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.