LUŽICE


Lužické vinice

Prvotní zmínku o vinohradnictví a vinařství nemůžeme ztotožnit s prvotní zmínkou o Lužicích. Tento druh zemědělství byl doložen již z dob Velké Moravy, což dokazují nálezy semen révy vinné. Réva vinná se do oblasti dostala již ve 3. století za vlády římského císaře Marka Aurelia Proba. Rozkvět vinařství probíhal především v klidných meziválečných dobách. V 11. a 13. století byli nositeli vinařství především feudální šlechta a kláštery. V té době Lužice patřily pod Velehradský klášter. Na pustošení viničních tratí se zejména podílely husitské války a loupeživé nájezdy uherských vojsk Matyáše Korvína. Od 19. století jsou Lužice zapsány mezi 15 obcí vinařského hodonínského okresu jako obec pěstující révu vinnou. Z této doby pocházejí i jednotlivé názvy viničních tratí např. Díly.
Mezi oblíbené odrůdy hodonínského okresu patří červené Portugalské modré, Frankovka, Burgundské modré. Na výrobu bílých vín se pěstují Burgundské bílé, Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský, Tramín, Portugalské šedé, Budinka, Neuburské a Sylvánské zelené. V Lužicích působili výrobci velký dřevěných kládových lisů.
 

Sklepy

Sklepy se v Lužicích nikdy nesdružovaly do jednolitých uliček či osad z důvodů vysoké podzemní vody, tekoucích písků a nevhodnosti prostoru. Nejstarší sklepy v obci jsou pravděpodobně na ulici U Vrchnice. Sklep patřící panu Františku Dvořákovi byl postaven před 150 lety. Od pana Dvořáka jej koupil pan Václav Říha, který jej prakticky propil a prohrál v kartách. Od roku 1979 jej vlastnil p. Jaroslav Prášil z Hodonína. Na vedlejší parcele pana Mazucha byl sklep asi podobného stáří tehdy patřící p. Martinu Komosnému. Další sklepy se pak nacházely v objektu nové mateřské školky na ulici Záhumení, kde byl jeden zachován pro potřebu kuchyně školky. Vcelku však vinaři v Lužicích měli svůj sklep vždy pod svým domem, nebo toto řemeslo provozovali a provozují v sousedních obcích Dolní Bojanovice, Prušánky, Mikulčice. Tyto sklepy byly získány svatbami nebo usilovnou prací. V roce 1878 bylo v Lužicích celkem 36 jiter a 1563 sáhů vinic. V roce 1885 již 38 jiter a 911 sáhů. V létech 1941 a 1948 činila rozloha vinohradů v Lužicích 19,10 ha a 15,09 ha. Po válce vinařství a vinohradnictví doznalo nového rozvoje a nových postupů.
V roce 1992 se začala formoval spolková činnost vinařů a byla založena Českomoravská vinohradnická a vinařská unie při českém zahrádkářském svazu, kterou vedl pan Petr Mikulica. Pro přijetí zákona o vinohradnictví a vinařství se začala vštěpovat myšlenka výroby kvalitního vína prostřednictvím ČMVVU. V roce 1991 byly navrženy a potvrzeny viniční tratě (Kratiny, Trhaniska U Kříže, Záhumenice, U Těšické cesty, Na strání) s jednotlivými plochami. V současnosti je výměra vinic 46,89 ha, počet pěstitelů 125. Zdejší vinařský spolek je součástí Českého zahrádkářského svazu, který v roce 2007 oslavil 50 let od svého založení. Lužičtí vinaři (pátečníci) pořádají každý první pátek v měsíci setkání v ČZS svých členů a zájemců z řad spoluobčanů. Členové a ostatní zájemci se zúčastňují degustací a výstav vín, Salonu vín ve Valticích, Vinexu, aj. Poskytují také vzorky vín na místní výstavy do Josefova, Dolních Bojanovic, Rohatce, atd.
 

Vinaři

Hledejte vinaře a služby s certifikátem vinařské turistiky nebo označením Vína originální certifikace (VOC)!
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.