MODRÁ


Adresa:       Modrá 170, 687 06 Velehrad
Telefon:      572 571 180
E-mail:       modra.essl@venkov.cz
Web:           http://www.obec-modra.cz/

Obec Modrá leží severozápadně od Starého Města, v těsném sousedství známého Velehradu. Nachází se na úpatí Chřibů, v kopcovité krajině, která i díky své členitosti a okrajovému potenciálu unikla výrazné devastaci v minulých dobách. V obci žije v současné době přibližně 700 obyvatel. Zástavba se rozkládá v nadmořské výšce 202 metrů nad mořem a katastr obce pokrývá území o rozloze 181 hektarů.

Život lidských komunit sahá v této lokalitě podle stále novějších nálezů několik tisíc let před Kristovo narození. Archeologické nálezy svědčí o pobytu dávných zemědělských kultur (asi 5.000 let př.n.l.) a jsou též neklamným svědectvím jejich zručnosti a vynalézavosti.

Do naší doby se dochovalo několik pozoruhodných stavebních památek. 4 km severně od obce se nachází kamenný útvar "Králův stůl" - s největší pravděpodobností součást pravěkého slunečního kalendáře, jenž byl v pozdější době kamenem hraničným a dokonce zde podle pověsti odpočinul na poč. 13. stol. král Přemysl Otakar I.

Na jižním okraji obce najdeme památku z epochy Velké Moravy, jejíž význam je nezměrný - pozůstatky (základy) kamenného kostelíka z přelomu 8. a 9. století, s největší pravděpodobností vystavěného salzburskou (křesťanskou) misí. Tento kostelík, jehož poloha - 3 km od Veligradu (dnes Starého Města) - svádí k domněnce, že zde kázali Cyril a Metoděj, je možno považovat za jednu z nejstarších kamenných staveb na území našeho státu.

V rozmezí 10. až 13. století končí významnější osídlení v nejbližším okolí obce. Po vybudování velehradského kláštera se osada na místě dnešní Modré s Velehradem sloučila a stala se jeho hospodářským zázemím. V místě dnešní obce ležely rybníky, které byly zdrojem obživy obyvatel kláštera. Na okolních úbočích se nadále nacházely jen ovčárny (ve znaku obce stojí beránek). Až kolem roku 1786 legislativně vznikla obec Neudorf, dnešní Modrá.


 
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.