MORAVSKÁ NOVÁ VES

Rodiště Cabernetu Moravia


Adresa:           nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
Starosta:         Mgr. Bc. Marek Košut
Telefon:           +420 519 342 332, +420 774 600 053
E-mail:            starosta@mnves.cz 
Web:                www.mnves.cz

 

Moravská Nová Ves je jedním z největších sídel Moravského Slovácka. Nachází se v národopisné oblasti zvané Podluží, v rovině mezi městy Břeclaví a Hodonínem. Městys od hranic se Slovenskem, kterou tvoří řeka Morava, lemuje lužní les. Ten je součástí biosférické rezervace Dolní Morava. V široké nivě řeky Moravy, kterou rovněž protéká řeka Kyjovka, se kdysi pod Moravskou Novou Vsí rozkládaly louky. Dnes jsou z větší části rozorané. V nedaleké minulosti v tomto prostoru vzniklo intenzivní těžbou štěrkopísku jezero o rozloze asi 120 hektarů.

První písemná zmínka o obci, která nesla jméno Waltersdorf, pochází z roku 1265. V roce 1384 byla přejmenována na Noveville – Novou Ves. Povýšena na městečko byla už v roce 1807. Teprve až od roku 1911 přibylo do názvu slůvko „Moravská“. Waltersdorf i celá řada dalších osad doplácely na svou pohraniční polohu (především pak nedalekou vzdálenost uherské hranice) - byly často poničeny a pustošeny nejen domácími, ale především cizími válkami a nájezdy.

Nyní tvoří převážnou část katastru obce intenzivně obhospodařovaná zemědělská krajina. Její součástí je i více než 130 hektarů vinic. Moravská Nová Ves patří mezi největší vinařské obce vinařské podoblasti Slovácka. Vinařství a folklorní tradice jsou neoddělitelnou součástí života městysu. Živý folklor a lidové tradice jsou kulturním dědictvím zdejšího kraje.

 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.