MORAVSKÁ NOVÁ VES


Historické pamětihodnosti

Kostel sv. Jakuba
Z místních pamětihodností je nejvýraznější kostel sv. Jakuba stojící od roku 1773 v místech staršího kostela. Samotnou stavbu chrámu hradil z velké části majitel břeclavského panství kníže Josef Václav z Lichtenštejna. V roce 1894 dostal kostel novou křížovou cestu. V kostele je hlavní oltář s obrazem sv. Jakuba staršího. V lodi kostela jsou dva boční oltáře sv. Josefa s postranními sochami patronů zemědělců sv. Vendelína a sv. Izidora a Neposkvrněného početí P. Marie. V kostele je veliká křtitelnice se sousoším křtu Páně a sv. Jana Křtitele a její protiváhou je kazatelna s deskami Desatera a andělem troubícím na polnici k poslednímu soudu. Na počátku 19. století byl kostel rozšířen do dnešní podoby. Stojí u něj sochy sv. Václava a sv. Floriána. Spolu se sochou sv. Jana Nepomuckého na návsi a sousoším sv. Anny u silnice do Hrušek jsou památkově chráněny.

Náhrobní kámen
Raritou místního hřbitova je náhrobní kámen v podobě ležící postavy z dílny sochaře Františka Úprky.

Cabernet Moravia
Moravskou Novou Ves proslavil místní vinař Lubomír Glos, který vyšlechtil dnes známou odrůdu Cabernet Moravia. Tato odrůda má v městysu od roku 2007 i svůj památník.
Odrůda byla zapsána do Státní odrůdové knihy v roce 2001. Vznikla křížením odrůd Cabernet Franc a Zweigeltrebe. Její bobule mají kabernetovou vůni i velmi příjemnou chuť. Aromatické látky černorybízové jsou spojené s ovocností. Po odbourání kyseliny jablečné je víno velmi plné, hebké, s dobře strukturovanými tříslovinami a s dlouhou perzistencí. Zráním vína se stupňuje jeho plnost i harmonie.

 

Přírodní zajímavosti

Lužní les
Lužní les pod Moravskou Novou Vsí je součástí biosférické rezervace Dolní Morava. Výbor Mezinárodní koordinační rady programu UNESCO „Člověk a biosféra“ schválil na svém zasedání v Paříži ve dnech 8. - 11. července 2003 rozšíření Biosférické rezervace Pálava o Lednicko-valtický areál a Podluží s lužními lesy v oblasti mezi Břeclaví, Mikulčicemi a soutokem řek Moravy a Dyje. Nově vymezené území dostalo název Dolní Morava.
Milovníky přírody zavedou do lužního lesa pod Moravskou Novou Vsí cyklostezky. Protínají les od Hodonína až po soutok řek Moravy s Dyjí. Podoba dnešního lužního lesa s převahou dubu letního a jasanu úzkolistého začala vznikat již před několika stoletími. Vedle stoletých dubů patří neodmyslitelně k lužnímu lesu čapí hnízda či hejna volavek. Prostředí lesa, mokřadů a luk je vhodné pro více než sto druhů ptáků. Z větších savců je možno v lese potkat srnčí zvěř nebo divoká prasata.
Až do roku 1945 většinu lužních lesů hospodářsky využíval rod Lichtenštejnů. Poté lesy přešly do vlastnictví státu. Dnes v nich hospodaří lesníci Lesního závodu Židlochovice.
 

Vinařské stezky

Přes Moravskou Novou Ves vede  Vinařská stezka Podluží.
 
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.