MORAVSKÁ NOVÁ VES

Neoveské vinice

Městys Moravská Nová Ves patří mezi největší vinařské obce vinařské podoblasti Slovácká. Už na pečetidle obce byl používán vinařský symbol – révový keř na kůlu, který má po stranách vinařské nože. Městys registruje přes 340 vinařů a drobných pěstitelů vinné révy. K městysu patří přes 170 vinných sklepů. Původní, dnes již zaniklou tratí byly Vinohrádky, za nejepší vinnou horu je považován JV svah na břehu řeky Kyjovky zvaný Stará hora. Stejně jako Padělky od vody a Čtvrti od Hrušek hostily dříve uvedené trati především ranné odrůdy: Frankovku a bílou Chrupku. Když staré vinice zničil révokaz, byly zde vysázeny současné odrůdy především červená vína Zweigeltrebe, Frankovka, Modrý Portugal, Svatovavřinecké a Cabernet Moravia. Z bílých odrůd vyrábějí neoveští vinaři ponejvíce Chardonnay, Veltlínské zelené a Sauvignon.
 

Sklepní ulička

Místem vinařských akcí v městysu se staly především známé vinařské uličky Výmol a Zátiší. Byly vybudované během hospodářské krize ve třicátých letech minulého století. Jsou postaveny z cihel, které vyráběla místní cihelna. Protože v době krize neměla odbytiště, vybudovala sklepy a ty pak místním vinařům prodala. Na život ve vinařských uličkách dohlíží patron vinařů sv. Urban. Na opačném konci městysu jsou zase sklepy zdobené malovanými žudry. Mezi nejstarší sklepní uličky patří ulička U trati, rozdělená na dvě poloviny ve čtyřicátých letech 19. století výstavbou železnice. Najdete tady nejen farský sklep, kde se soustřeďovaly desátky pro vrchnost, ale i sklep nejznámějšího novoveského vinaře a otce odrůdy Cabernet Moravia Lubomíra Glose.
Původní sklepy bez lisovny jen s plasticky pojednaným průčelím, jaké dříve bývaly v kolonii U trati, najdete v Moravské Nové Vsi již jen ojediněle. Většina sklepů má přistavěnou přízemní lisovnu s polopatrem, které u starších sklepů sloužilo jako seník. Dnes je v podstřeší často umístěná místnost k posezení a společenským setkáním. Tyto búdy jsou okapově orientované a vytvářejí souvislou uliční řadu členěnou zaklenutými vchody a okénky vlevo od vstupu. Sklepy v ulici Lipová jsou roztroušeny mezi domy, patří však k nejstarším v městysu. Turisticky zajímavá je kolonie sklepů U myslivny. Jejím centrem je sklep Ivany Tomanové s nabídkou degustací, posezení u vína a ubytování. V sousedství areálu je výborná restaurace.

Moravská Nová Ves patřila mezi první obce na Podluží, kde v polovině devadesátých let obnovili tradici slavnosti vinobraní. Akce, která se koná vždy druhou sobotu v září, si získala už takový věhlas, že se na vinobraní do Moravské Nové Vsi sjíždějí lidé z celé republiky. Návštěvníci obdivují nejen lidové tradice a zvyky, o které se stará místní slovácký krúžek, ale vítají možnost podívat se do vinných sklepů.
 

Vinaři

Hledejte vinaře a služby s certifikátem vinařské turistiky nebo označením Vína originální certifikace (VOC)!
 

Vinařské organizace v regionu

Collegium Vinitorum
Starší vinařské sdružení – Collegium Vinitorum - spoluzakládal již v roce 1968 šlechtitel červené odrůdy Cabernet Moravia Lubomír Glos. Vinaři se pravidelně scházejí a hodnotí svá vína. Pod značkou Collegium Vinitorum pak i svá vína prodávají.

Pátkaři
Neformálním sdružením vinařů jsou tak zvaní pátkaři. Scházejí se už od roku 1968 ve vinných sklepech každý pátek a hodnotí svá vína.

Vinařský spolek
Občanské sdružení Vinařský spolek založili místní vinaři v roce 2003. Sdružuje asi 120 vinařů z Moravské Nové Vsi i blízkého okolí. Vinařský spolek organizuje všechny vinařské akce v městysu.
Kontakt: U Sokolovny 365, 69155 Moravská Nová Ves, tel.: +420 608 875 445, info@vinarimnves.cz, www.vinarimnves.cz
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.