PETROV

 

Turistické zajímavosti

Kostel sv. Václava
Základní kámen, posvěcený hlavou římskokatolické církve papežem Janem Pavlem II. v květnu 1995 v Olomouci, položil rodák a arcibiskup olomoucký mons. Jan Bosko Graubner v neděli 28. září 1997, v den svátku sv. Václava. Tím dostala svůj základ i zářijová Svatováclavská církevní slavnost, která se v obci stává novodobou tradicí. O dva roky později na ní poprvé zazvonil zvon, vysvěcený význačným petrovským rodákem P. Josefem Koštuříkem. Na umělecké výzdobě se podíleli akad. malířka Renata Bartoňová a akad. malíř Karel Stádník z Prahy. Finance na stavbu byly získávány nejen v Petrově, ale také ve Strážnici, v Sudoměřicích a na dalších místech. Celkové náklady byly vyčísleny na 9 milionů korun.
Slavnostní vysvěcení proběhlo 30. září 2000.

Zvonice v Rybářích
Památkově chráněná pozdně barokní zvonice z konce 18. století, stojící na exponovaném místě uprostřed ulice Rybáře, představuje nejstarší místní dochovanou církevní památku. V době absence kostela v obci byla centrem církevního dění i duchovních a světských svátků a oslav.
Zděná patrová zvonice na čtvercovém půdorysu je obílena bílým vápnem, se šmolkově modrou nízkou obrovnávkou. Nad dřevěnými dveřmi v průčelí je půlkruhově zaklenutá nika s nedávno vytvořeným obrazem sv. Florián, patrona hasičů, zalévajícího hrotkem požár. Lidový malíř obdařil tohoto římského legionáře nikoliv tradiční přilbou s chocholem, ale svatováclavskou knížecí čapkou v černé barvě namísto v červené. U „lidovek" takové záměny někdy bývají. V patře je na trámové konstrukci zavěšen starodávný zvon, snad z původního kostela, který podle místní pověsti „sviňa vyryla ze země", tedy znovu objevila. Zvonice má do všech čtyřech světových stran prolomena půlkruhově zaklenutá okna, vzhledem ke své funkci samozřejmě nezasklená. Masivní stavba je zakončena pyramidovou střechou, ve špičce s náznakem „lucerny", kryta červenou taškou „bobrovkou".
Stavbu završuje železný kříž s Ježíšem Kristem, který je co do počtu sakrálních památek nejčastěji zobrazovaným a nejuctívanějším svatým na Strážničku. Ukřižovaný je rovněž součástí pomníku, postaveného před vchodem do zvonice. Mimo oslavného využití sloužila zvonice ke "zvonění proti dešti", k vyzvánění umíráčku, ke svolání věřících, atd. Jejím původním posláním bylo však ohlašování požáru, případně i oznamování času. Pokud není starší, lze s určitostí předpokládat, že zde stála od roku 1751 jako splnění tzv. ohňového patentu rakouské císařovny Marie Terezie.
 
Barokní kaplička bolestné Panny Marie
Kaplička vpravo od cesty do Plží u železničního přejezdu pochází z přelomu 18.-19. století. Na mapě tzv. stabilního katastru je zachycena v roce 1827. Její hladká čelní stěna měla původně na fasádě provedené dva pilastry-imitaci sloupů s hlavicemi, mírně vystouplými z líce stěny. V trojúhelníkovém štítu zůstala čtvercová nika, dnes s kruhovým keramickým medailonem s hlavou Ježíše Krista, jak jej známe ze sériové výroby spolu s mariánským medailonem pro hřbitovní náhrobní pomníky od počátku 20. století. Latinský křížek na hřbetu střechy s dobře patrným křížkem s jetelovým zakončením ramen je dnes zaměněn za prostý zámečnicky provedený kříž. Snad právě podobné novotvary a betonové překrytí objektu byli příčinou, že stavba není památkově chráněna.
 
Kaplička Panny Marie Bolestné
Vždy hýřila barevností místního lidového ornamentu, provedeného zdejšími malérečkami. Rozměrnou plochu pro výzdobu poskytla zvláště boční stěna s lizénovým rámem. Názední malby přitahovaly ke kapličce pozornost cestujících projíždějících okolo po silnici nebo železnici. Výzdoba se několikrát měnila, stejně jako nápisy nad vchodem (po roce 1945 tam byl jen ornament), kterými lidové umělkyně své dílo završovaly.
 

Vinařské stezky

Obcí Petrov prochází Strážnická vinařská stezka.
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.