PODOLÍ

 

Turistické zajímavosti

Neregulovaná Olšava
Řeka Olšava je levostranný přítok řeky Moravy o délce toku 44,9 km. Většina toku řeky Olšavy byla regulována. Zbytek přirozeného neregulovaného koryta řeky Olšavy, který se nachází mezi obcemi Podolí a Míkovice, byl v roce 1999 vyhlášen přírodní památkou. Na březích roste vrba bílá, topol černý, trnovník akát, bez černý a popínavá dřevitá liána plamének plotní. Podmínky ke hnízdění tu nachází ledňáček říční, strakapoud malý, slavík obecný, moudivláček lužní, rákosník zpěvný, rehek zahradní, žluna zelená či hajní. V řece lze spatřit mimo ryby, plazy, obojživelníky a další živočichy také bobry, kteří svou přítomnost v okolí Podolí dokladují na stromech přiléhajících v řece.

NS Podolské mokřady
Naučná stezka vede okolím Podolských mokřadů a tůní, které vznikly revitalizací zemědělsky vyčerpané krajiny. Záměrem tvůrců mokřadů bylo navrátit toto území přírodě a dovolit jí, aby návštěvníky odměnila pohledem na všemožné formy života, aby mohli být takříkajíc v přímém přenosu při samovolném zrodu oživování nešetrným zemědělským hospodařením zmrzačené půdy, násilně vysušené a připravené o životodárnou vodu.
 
Kaple Svatého Ducha
Základní kámen posvětil Jan Pavel II. při své kanonizační návštěvě v Olomouci 21. května 1995, kapli pak posvětil biskup mons. Josef Hrdlička 29. 10. 2006. Výrazným prvkem architektonického návrhu je úzká a vysoká věž, která charakterizuje vertikálu duchovního prostoru a ukazuje na nutnost jít v duchovním životě vzhůru k Bohu, požehnání a svátosti.  Architektura je koncipována v myšlence otevřené náruče. Nejde o prostor veliký, ale svou gradací směrem k oltáři dosahuje monumentality ve skromnosti a čistotě řešení.
 
Kaple Panny Marie Růžencové
Byla postavena v roce 1909 na místě původní staré dřevěné zvonice, kterou nechal nařízením postavit Josef II. Jako zvonice byla využívána do roku 2006, kdy ji nahradily zvony na novém kostele – Kapli Svatého Ducha. Nyní se využívá pouze ke zvonění při úmrtí někoho z obce – zvoní se tzv. umíráček. Do zvonice vede 34 schodů.

 

Vinařské stezky

 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.