BŘECLAV                                      

Srdce Podluží

 
Adresa:              nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav 
Starosta:            Bc. Svatopluk Pěček
Telefon:             +420 519 311 111
E-mail:               posta@breclav.eu
Web:                   www.breclav.eu

Břeclav, dobře dostupné město na jihu Moravy, leží na řece Dyji blízko hranic s Rakouskem a Slovenskem. Milovníci přírody ocení, že Břeclav je obklopena jedinečnými lužními lesy, které v Evropě nemají obdoby. Své jméno získala po knížeti Břetislavovi, který zde v 11. století postavil pohraniční hrad. Její historické kořeny však sahají až do období slavné Velkomoravské říše.

K velkému hospodářskému rozmachu města došlo zejména po příjezdu prvního vlaku z Vídně v roce 1839. Břeclav se zakrátko stala prvním železničním uzlem v monarchii i ve střední Evropě. V roce 1872 byla Břeclav císařským dekretem povýšena na město. Na přelomu padesátých a šedesátých let 19. století se začíná v Břeclavi rozvíjet průmysl spjatý se zemědělským prostředím Břeclavi a okolí. Tento nebývalý rozmach podnikání v Břeclavi i v jejím okolí znamenal také vzrůst počtu obyvatelstva. Do rozvoje města nepříznivě zasáhla první světová válka, na jejímž konci se převážně české obyvatelstvo města a okolí přihlásilo k nově vzniklé Československé republice. Německé úřednictvo železničního uzlu však vznik ČSR odmítalo a pokoušelo se odsunovat železniční vagony a lokomotivy do Rakouska. Další rány byly uštědřeny Břeclavi v r. 1938, kdy do českého města s 11 220 Čechy a 1 582 Němci (podle sčítání lidu v r. 1930) vstoupila německá armáda. Po příchodu nacistů byli bezohledně z města vyhnáni i břeclavští Židé a Gestapo zahájilo rozsáhlé zatýkání nepohodlných osob. Ke konci války, v listopadu 1944, byla Břeclav také bombardována. Při náletu byl zničen střed města s kostelem sv. Václava a čtvrť Dubič.

Další významná změna v historii Břeclavi nastala, když v roce 1949 při reformě státní správy vznikl samostatný politický okres Břeclav. V roce 1973 byla k Břeclavi připojena Poštorná a Charvátská Nová Ves, v roce 1976 pak Ladná – ta se ale od Břeclavi na základě výsledků referenda odtrhla v roce 2006. Dnes má Břeclav čtyři městské části – Břeclav, Starou Břeclav, Poštornou a Charvátskou Novou Ves, jejichž celkový počet obyvatel se pohybuje okolo 25 000.
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.