BŘECLAV

 

Historické pamětihodnosti

Břeclavský zámek
Dominanta Břeclavi pocházející až z 11. století byla přebudovaná za vlády Lichtenštejnů do podoby umělé zříceniny. Značně zchátralý objekt v současnosti prochází rozsáhlou rekonstrukcí.

Farní kostel Navštívení Panny Marie
Kostel vysvěcený roku 1898 dal postavit kníže Jan II. z Lichtenštejna podle projektu lichtenštejnského dvorního architekta Karla Weinbrennera. Stavba je nápadná volbou použitého materiálu, zejména zeleně glazovanými střešními taškami, které dodaly místní knížecí keramické závody. Kostel spolu s přilehlými budovami fary a školy je situován v městské části Poštorná.

Farní kostel sv. Václava
Moderní kostel vysvěcený roku 1995 je postaven na místě původního barokního kostela zdevastovaného při bombardování v roce 1944. Autorem výtvarného návrhu je brněnský malíř Ludvík Kolek, vnitřní zařízení kostela vzniklo za spolupráce několika výtvarníků pod vedením akademického sochaře Karla Stádníka.

Židovská Břeclav a její dochované památky
Osudy poměrně rozsáhlé komunity židovského obyvatelstva tvoří neodmyslitelnou součást historie Břeclavi. Počátky jejího osídlení můžeme předpokládat ve 14. - 15. století. Židovská čtvrť se v Břeclavi nalézala jižně od hlavního náměstí směrem k čtvrti Dubič a tvořily ji ulice Templová a Lázeňská. Synagoga znovu postavená v roce 1868 byla o dvacet let později renovována vídeňským architektem Maxem Fleischerem v novorománském stylu s použitím maurských prvků pro interiér. Židovský hřbitov založený pravděpodobně v 17. století je obklopený zídkou z režného zdiva a glazovaných poštorenských tvarovek. Spolu s novogotickou obřadní síní byl dostavěn v roce 1892 podle projektu vídeňského architekta Franze Neumanna. Kaple představuje typickou stavbu břeclavského regionu.

Zámeček Pohansko
Empírový zámeček Pohansko ležící v lužních lesích v oboře Soutok u Břeclavi hostí expozici archeologického naleziště Pohanska, slovanského hradiště z 9. století.
 

Přírodní zajímavosti

Lužní lesy
Nejrozsáhlejší komplex svého druhu v Evropě, lužní les lemující řečiště Dyje a Moravy. Lesy protkané sítí kanálů, mrtvých ramen a tůní jsou v evropském měřítku ojedinělou oblastí a jako takové byly v roce 1993 pod názvem Mokřady dolního toku Dyje zapsány do seznamu Ramsarské konvence. Do dnešních dnů se můžeme v lužních lesích setkat s mnoha zajímavými stavebními památkami, např. lovecká chata Dúbravka, Velký ruský dům nebo rekonstruovaný seník u Cahnovského pralesa.

Obora Soutok
Nad bořetickou Kraví horou byla v červnu 2006 zpřístupněna nová dřevěná rozhledna. Více než dvanáctimetrová stavba byla postavena místními řemeslníky. Rozhledna nabízí pohled na malebné okolní vinařské vesničky, vinařské tratě, přírodní rezervaci Zázmoníky, Novomlýnské nádrže a Pálavu. Stejného „stáří“ je i kaplička Boží muky, která je vyzdobená typickými slováckými motivy.
 

Vinařské stezky

Obec leží na trase Vinařské stezky Podluží
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.