BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM


Adresa:              Blatnice pod Svatým Antonínkem 28, 696 71
Starostka:          Svatava Blahynková
Telefon:             +420 518 331 221, 518 331 225
E-mail:               starostka@obecblatnice.cz
Web:                   www.obecblatnice.cz

Blatnice pod Svatým Antonínkem je jedenáctá největší vinařská obec v České Republice s bohatou vinařskou tradicí. V katastru obce se vinice rozkládají na 266 ha a obhospodařuje je na 352 pěstitelů. 

Vinařská tradice v Blatnici sahá hluboko do minulosti. První písemná zmínka o blatnickém vinařství je však až z 11. století, v zakládající listině Svatováclavské kapituly z roku 1046. Podle lidových pověstí se zdejší víno pilo již na Svatoplukově stolci a podle dochovaných záznamů se koncem 13. a počátkem 14. století víno dováželo do Prahy a Vídně. Do tohoto období je datován i významnější vznik vinohradů v obci.

Zdejší typické malované sklepy – búdy pochází z 16.-18. století a jejich soubor pod Starou horou tvoří památkovou zónu.

Se jménem Blatnice je nerozlučně spjato také jméno slavného myslitele a představitele naší předbělohorské vzdělanosti Jana Amose Komenského, který podle historiků zdědil po rodičích vinohrad v trati Plachty. Vztahy Komenského k Blatnici byly trvalé. Ve svých spisech se o víně často zmiňoval. V knize Orbis Pictus popisuje vinobraní a práci s vínem. O víně se zmiňuje i v knize Brána jazyků otevřená.
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.