Hovorany

 

Historické pamětihodnosti

Z místních památek stojí za zmínku barokní římskokatolický kostel sv. Jana Křtitele z let 1721 - 1725 a chrám Spasitele Církve československé husitské z roku 1957. Zajímavá je rovněž malovaná kaplička sv. Rocha z roku 1834, litinová socha Vzkříšení z roku 1850, vyřezávaný kříž z roku 1896 a náhrobek Jany Kleinové z roku 1819.
 

Přírodní zajímavosti

Hovoranské louky je přírodní památka ev. č. 1490 severozápadně od obce. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Přírodní rezervace byla znovu vyhlášena Nařízením Jihomoravského kraje č. 16/2014 s účinností od 1. března 2014.
Důvodem ochrany je území s výskytem evropsky významných nelesních stanovišť, prioritního stanoviště panonské sprašové stepní trávníky a stanoviště širokolisté suché trávníky, dále evropsky významné druhy rostlin, vyskytujících se v těchto stanovištích, jako katrán tatarský (Crambe tatatia), hadinec nachový (Echium russicum), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), prioritní druh srpice karbincolistá (Serratula lycopifolia) a řada dalších zvláště chráněných nebo vzácných druhů rostlin.

 

Vinařské stezky

Obec leží na trase Mutěnické vinařské stezky.
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.