Kostelec

Kostel sv. Václava postavený asi v letech 10301050 patří mezi nejstarší církevní stavby v okolí. Velká část kostela je dodnes z pálených cihel z románského období a jedná se tak o jednu z nejstarších cihlových staveb v takové celistvosti v Česku. V roce 1729 proběhla přestavba a kostel byl podstatně rozšířen o západní část.

Tis v bývalé zámecké zahradě je starý asi 500 let
 

Budova bývalého zámečku. Stará tvrz, poprvé vzpomínaná v roce 1552, byla roku 1719 barokně přestavěna na zámeček. V roce 1946 bylo rozhodnuto, že budova nemá památkový charakter a sloužila pak zemědělskému družstvu. K zámečku kdysi patřila terasovitá zahrada.


Pomník obětem 1. a 2. světové války z roku 1938 se sochou T. G. Masaryka od sochaře Juliuse Pelikána. V roce 2007 byl pomník opraven.

Kříž v polích západně od obce z roku 1829

Centrální prostor obce tvoří rozšířená ulice v nivě Malšinky, tvořící návesní prostor, původně  patrně s plochou rybníka. Výraznou dominantou obce je kostel s areálem hřbitova na návrší nad návesním prostorem obce. Další dominantu vytváří areál zámku, v dnešní době značně zchátralý, využívaný zčásti. Původní jádro obce –ulicová náves v nivě Malšinky –zůstala  v  podstatě  ve  své  půdorysné  stopě  zachována. Z  hlediska tvarosloví se v obci vyskytuje výšková hladina původně přízemní zástavby, dnes od přízemních po jednopatrové objekty, převážně tradičně kryté sedlovými souměrnými střechami, orientovanými v uliční frontě z převážné části hřebeny souběžně s ulicí a v sevřeném typu zástavby.

Vinařské stezky

Kostelec leží na trase Moravské vinné stezky.
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.