Strážnice

Srdce slováckého folkloru a modrotisku 


Adresa:              náměstí Svobody 503, 696 62 Strážnice
Starostka:          Mgr. Renata Smutná
Telefon:             +420 518 306 011
E-mail:               podatelna@straznice-mesto.cz
Web:                  www.straznice-mesto.cz

Přestože první doložená písemná zmínka o Strážnici pochází až z počátku 14. století, množství archeologického materiálu vypovídá o daleko dřívějším osídlení tohoto území. Počátky samotného města jsou spojovány s upevňováním hranic českého státu v době vlády Přemysla Otakara II v 2. polovině 13. století, kdy došlo k trvalému připojení Strážnicka k Moravě. Na ochranu zemských hranic bylo zbudováno několik hradů, mezi nimiž se nacházel i hrad ve Strážnici, vystavěný po roce 1260. Samotné jméno města je odvozováno od strážní funkce, kterou měl hrad položený v těsné blízkosti moravské hranice vykonávat.

Strážnice byla původně královským majetkem. Na počátku 14. století získal toto město významný moravský rod pánů z Kravař, který se zasloužil i o vznik nové obce Petrov v blízkosti města. V roce 1458 se stal strážnický hrad svědkem setkání Jiřího z Poděbrad s uherskými stavy, kterým byl vydán zajatý Matyáš Korvín. Na počátku 16. století zakoupili město Žerotínové, další z předních moravských rodů. V době jejich vlády prožívala Strážnice dobu svého největšího rozmachu. Žerotínové podporovali ve městě bratrské školství, v letech 1604-1605 navštěvoval místní vyšší bratrskou školu Jan Ámos Komenský, který zde bydlel u své tety. Na počátku 17. století se Strážnice řadila k nejvýznamnějším moravským městům.

Oživení národního hnutí ve 2 polovině 19. století znamenalo postupnou přeměnu německy orientovaného města na kulturní centrum strážnického regionu. Vznikaly české spolky, došlo k otevření české měšťanské školy a v roce 1897 ke zřízené českého gymnázia. V současné době se rozvoj města vzhledem k zániku všech továren zaměřuje na cestovní ruch. Město Strážnice se tak během staletí přebudovalo ze strážního města na ochranu před nepřátelskými vpády na oblíbenou turistickou destinaci s bohatým kulturně společenským životem.
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.