STRÁŽNICE

Historické pamětihodnosti

Strážní věž s kostelem sv. Martina
Původní gotický kostel byl vystavěn v 15. století jako lutheránský. Následkem požáru ve starém městě vyhořel a v 18. století byl přestavěn v barokním stylu. Ke kostelu se váže legenda o záhadném žerotínském náhrobku, který stál vedle oltáře. Když měl být s nástupem Magnisů vynesen z kostela a zazděn do venkovní zdi, vždy se do druhého dne podivným způsobem vrátil na své původní místo.

Zámek Strážnice
Současný klasicistní zámek byl původně strážním vodním hradem založeným ve 13. století. V následujících historických etapách se hrad několikrát přestavěl. Od 19. stol. je v novorenesanční podobě. Návštěvníci si zde můžou prohlédnout zámeckou knihovnu, kapli, stálou expozici lidových hudebních nástrojů (expozice hudebních nástrojů s více než 400 exponáty se zvukovou nahrávkou jednotlivých kusů) a nově také výstavu Skromné umění - o lidových řemeslech a jízdě králů "Na krála, matičko, na krála".

Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy
Muzeum prezentuje lidovou architekturu z celé oblasti Slovácka. Skanzen představuje i soubor vinohradnických staveb a jejich zařízení, který je doplněn ukázkovou vinicí. V průběhu roku se zde uskutečňuje řada tematických kulturních akcí, přičemž nejvýznamnější je jistě Mezinárodní folklorní festival Strážnice.

Muzeum Průžkův mlýn
Ve Strážnici doporučujeme návštívit i muzeum mlynářství.
 

Přírodní památky

Přístaviště Baťova kanálu
Milovníci přírody a vodní turistiky se mohou nalodit ve Strážnickém přístavišti a vychutnat si romantické projíždky po Baťově kanálu. 
 

Vinařské stezky

Strážnice leží na trase Strážnické vinařské stezky
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.