ŽDÁNICE

Historické pamětihodnosti

Zámek Ždánice
Renesanční zámek, postavený v roce 1569 na místě bývalé tvrze, dnes hostí prostory muzea historických kuriozních předmětů. K zámku přiléhá park se vzácnými dřevinami a stoletým psím hřbitovem.

Hradiště Palánek
Severovýchodně nad Ždánicemi na kopci se nacházejí pozůstatky bývalého hradu Palánek, který byl založený ve 13. století. Od 16. století zůstal hrad opuštěn a chátral. Dodnes zde najdeme pouhé zbytky zdiva, zachované vodní valy a příkopy. 

Vrbasovo muzeum
Muzeum založil učitel a historik Jakub Vrbas. Sbíral lidové písně, říkadla, hry a koledy z oblasti Ždánicka, Kloboucka a Břeclavska pro národopisce a přítele Františka Bartoše.  Usiloval o zachování lidového kroje, tance, zvyků, písní, tradic, lidového svérázu, studoval historii regionu, sbíral památky, vykopávky, starožitnosti, výtvory lidového umění, které shromažďoval ve svém domě, aby je později věnoval muzeu ve Ždánicích.
 

Přírodní památky

Ždánický les
Severně od obce se rozléhá obrovský přírodní park Ždánický les, který je nízkým pohořím a geomorfologickým celkem na jižní Moravě. Účelem prohlášení oblasti za přírodní park v roce 1996 je ochrana společenstev skupiny lesních typů dubové bučiny. Dominantou stromového patra je buk lesní, v malém množství je dub zimní a lípa srdčitá.

Vinařské stezky

Ždánice leží na trase Kyjovské vinařské stezky.
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.