ŠARDICE


Historické pamětihodnosti

Kostel sv. Archanděla Michaela, prvně písemně zmíněn r. 1286, je nejstarší budovou v obci. Jedná se o raně barokní stavbu na starším gotickém základě, přestavěn v 18. století.

Smírčí kámen nebo Buriánův pomníček z r. 1605 je upomínka na zabití šardického občana Tatary r. 1605. Připomíná vpád Bočkajovců-Tatarů nápisem „Léta páně 1605 ve čtvrtek po Svatém duše zabit jest od nepřítele Tatara proti tomuto kříži, pod tímto mostkem Burián, syn Jana Machacze s Ssarditcz, jehožto dussi Pánbůh racz milostiv beiti“.

Augustiniánská re­zidence ze druhé čtvrtiny 18 stol. je bývalé letní sídlo augustiniánského řádu na Starém Brně. Rezidence vznikla v letech 1740–1742 přestavbou staré sýpky. Uvnitř kamenné schodiště, všechny místnosti klenuté, stropy v místnostech 1. patra jsou zdobeny štukovým dekorem. Jako reprezentační sídlo brněnských augustiniánů byla vybavena potřebnými úředními a společenskými prostorami – prokuraturou, prelaturou, kaplí a dalšími hospodářskými a obytnými místnostmi. Sloužila nejen pro ubytování hospodářského inspektora, ale byla i letoviskem preláta a mnichů. V budově bydlel zakladatel genetiky J. G. Mendel i významný pokrokový opat Cyril Napp.

Socha sv. Trojice z r. 1749 v trati Brněnky je pozdně barokní. Sochu nechal postavit veselský rodák Antonín Karel Postavka jako poděkování za záchranu života, když zde na cestě z Brna spadl s koněm do vodní nádrže.

Kaplička sv. Rocha z r. 1890 s křížem z r. 1912 postavena na náklady Apoly Jankůjové. Na kříži je nápis „Tento kříž byl postaven ke cti a chvále Boží pro všechny křesťany – Anna Petulová rok 1912“.

Pomník zahynulým horníkům v šardických dolech z r. 1994 je na památku všech horníků zahynulých v průběhu dolování v Šardicích.
 

Vinařské stezky

Obcí Šardice prochází okruh Mutěnické vinařské stezky mezi Mistřínem a Hovoranami. Přehledná a rovinatá trasa nabízí po krátkých stoupáních s maximálním převýšením 100 m daleké výhledy. Míjí bývalou augustiniánskou biskupskou rezidenci i historický Loydrův sklep, malebné vinohrady i sklepy. Každé roční období nabízí pohled na vinice v jiném světle. Obzvláště magické jsou podzimní výhledy do vinic ve společnosti burčáku.
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.