ŠARDICE


Šardické vinice

Viniční trati v obci jsou písemně doloženy již ve 13. století. V 16. století jsou známé trati Dubová, Hejdy, Nové, Kamenné, v 17. století dále trati Šumperky, Červenice či Přední, Dlouhé a Krátké Úlehle. Vinařská tématika je součástí jak historicky doložených pečetí, nejmladší z r. 1622, tak současného obecního znaku. Do chodu obce a zejména k rozvoji vinařství výrazně přispěli brněnští augustiniáni. Původní horenský řád vydaný přímo pro Šardice markrabětem Janem Jindřichem přizpůsobil r. 1753 opat pertscher novým poměrům. Odstranil fizické tresty a omezil pokuty, zakázal práci o nedělích a svátcích a ustanovil trest 3 dnů vězení pro vinaře, který nesvětill svátky. Úprava horenského řádu se stala základem rozvoje vinařství a to zase zdrojem obživy šardických chalupníků a bezzemků. Na zdejších svazích obrácených k JV se rodí hrozny pro výrobu velmi kvalitního vína, které zde nakupovali i brněnští obchodníci. Šardické vinice se rozšiřovaly tak, že nakonec pokryly všechna výhodná stanoviště směrem k Nenkovicím a Stavěšicím.
S vinařstvím je spojená i dochovaná stavba tzv. Loydrova sklepa s lisovnou z r. 1745. Na historii se snaží navázat Mednelův vinařský spolek, který se svými aktivitami snaží podporovat cestovní ruch a kulturu v kontextu produkce vína. V současnosti obec registruje viniční trati: Hejdy, Kameny, Dubový-Červenice, Požární čtvrtě, Padělky, Bařinové čtvrtě, Hrubý kopec, Špitálka.
U místních vinařů dostanete odrůdová jakostní vína i přívlastková se svěžím charakterem, jemnou kyselinou a výrazným odrůdovým aroma.
 

Sklepní ulička

Vinné sklepy začátkem 18. stol. mělo jen několik vinařů. Sklep vlastnili v Šardicích jen augustiánský klášter, farář a hostinský. Chalupníci si začali stavět sklepy teprve tehdy, když museli odevzdávat vrchnosti vinné dávky nikoliv v moštu, ale v čistém víně. Vybírání vinných desátků měl na starosti purkmistr. První vinařské stavby si šardičtí hospodáři stavěli na Drahách. Z konce 18. století se zachovalo několik žádostí o povolení stavby sklepa. Tyto sklepy se staly zárodkem pozdějších chalup, takže historická sklepní ulička v osadě nevznikla. Vyplývá to z polohy obce a tradice budování sklepů v březích za domy. Dokladem starobylosti vinařství v obci je takzvaný Loydrák, sklep s lisovnou z roku 1745. Kdysi patříval hostinskému Loyderovi, v roce 1997 byl citlivě opraven. Dochovalo se i několik starších sklepů v trati Hliník, které jsou ale dnes již přestavěny. Od 50. let 20. století byla postupně budována lokalita sklepů a nadsklepních domů v trati U hřiště, o dvě desetiletí později bylo vystavěno sedm sklepů s patrovými lisovnami v areálu Za dědinú. Několik nadsklepních domů zde zdobí loubí a sgrafita. Nadsklepní prostory sklepů Za dědinú nabízí možnost ubytování a úschovy kol a jsou vítaným nástupním místem pro využívání cyklostezek v okolí. Za sklepy je vytvořeno venkovní posezení s možností opékání. Sklep Pavla Karlíka zajišťuje ubytování pro více než čtyřicet osob i posezení při šardickém víně.
 

Vinaři
 


Hledejte vinaře a služby s certifikátem vinařské turistiky nebo označením Vína originální certifikace (VOC)!
 

Vinařské organizace v regionu

Mendelův vinařský spolek Šardice vznikl v roce 2001 a má 19 členů. Hlavním posláním spolku je propagace vinařství a vinařských tradic v obci a regionu, osvětová činnost v oblasti vinohradnictví a vinařství, podpora kultury v obci, propagace vinařských stezek a agroturistiky, pořádání výstav vín a propagace J. G. Mendela.
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.