STARÉ MĚSTO                                

 
Adresa:       nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město
Telefon:      572 416 411
E-mail:       meusm@staremesto.uh.cz
Web:           www.staremesto.uh.czStaré Město leží v Dolnomoravském úvalu, v rovině na pravém břehu řeky Moravy. Převažujícím biotopem na katastru Starého Města byla původně niva řeky Moravy, která zde meandrovala a vytvářela slepá ramena, mělčiny, zátočiny, ostrůvky a nivní louky. Na vhodných místech postupně vznikaly na život bohaté lužní lesy, které byly neustále atakovány a ovlivňovány přítomností vody. V novodobé historii byly lesy postupně vymýceny, vodní toky zregulovány, některá slepá ramena zanikla buď přirozeně, nebo lidskou činností a na zbývajících plochách se v dosahu vody udržel biotop sezónně zaplavovaných luk, které byly dalšími úpravami vysušovány, postupně stále intenzivněji zemědělsky obhospodařovány nebo, jak bývá dnes zvykem, využívány k zástavbě.

Po řadu století bylo Staré Město spjato s Uherským Hradištěm a zastávalo funkci jeho předměstí. Součástí Uherského Hradiště bylo v letech 1943–1945, 1949–1954 a naposled od roku 1971 do 26. listopadu 1990, kdy bylo rozhodnuto o jeho osamostatnění. Od 1. ledna 1991 se stalo Staré Město samostatnou obcí a od 1. ledna 1996 byl změněn název obce na Staré Město bez přívlastku „u Uherského Hradiště“. Městem bylo vyhlášeno 1. listopadu 1997.

V současné době žije ve Starém Městě 6 797 obyvatel.

Staré Město je proslulé svým rozmanitým společenským, kulturním i sportovním děním. K oblíbeným společenským akcím patří plesy, Staroměstský den, Vánoční jarmark, košty vína a slivovice. Samostatnou kapitolu tvoří akce spojené s tradiční lidovou kulturou, jako jsou fašank, velikonoční obchůzky, soutěže verbířů, vystoupení folklorních souborů Dolina a Dolinečka či Vánoční zpívání. Dominantou těchto akcí jsou bezesporu tradiční Michalské slavnosti.

Věhlas přináší Starému Městu pořádání každoročních motocyklových závodů pod názvem Slovácký okruh o cenu Bohumila Kováře, jakož i mezinárodní šachový turnaj FIDE OPEN Staré Město, který patří k největším šachovým turnajům v naší republice.

Milovníky turistiky a nevšedních zážitků uspokojí plavba po Baťově kanálu či výlety po cyklostezce lemující kanál.
 
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.