Svatobořice-Mistřín


Adresa:             Hlavní 1000/113, 696 04 Svatobořice-Mistřín
Telefon:            +420 518 620 237
E-mail:              obec@svatoborice-mistrin.cz
Web:                  http://www.svatoborice-mistrin.cz
 
Obec Svatobořice-Mistřín se táhne jihovýchodně od Kyjova podél pravého břehu říčky Kyjovky. Obec leží v pahorkatině navazující na prostor Dolnomoravského úvalu. Katastrální území obce zaujímá rozlohu 2 312 ha a počet obyvatel v současnosti přesahuje číslo 3 500. Velmi příznivé klimatické podmínky vedly k intenzivnímu zemědělství, které mělo za následek téměř úplnou likvidaci krajinné zeleně s nepříznivými ekologickými dopady, zejména umocnění větrné a vodní eroze. Životní prostředí také nepříznivě ovlivnila těžba lignitu ukončená v roce 1993.

Obec vznikla sloučením dvou samostatných obcí Svatobořic a Mistřína v roce 1964. Svatobořice jsou poprvé v listinách uvedeny roku 1349, ačkoli jejich skutečné stáří musí být větší. Mistřín se poprvé objevuje v dokumentech z roku 1228. V 17. století obě obce získal rod Seilernů, který je držel až do parcelace roku 1924.
 
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.