TEREZÍN

Sídlo císařovny Marie Terezie na Moravě


Adresa:       Terezín 78, 696 14, Čejč                                             
Starosta:     Ing. Antonín Hanák
Telefon:      +420 518 361 325
E-mail:        obec.terezin@seznam.cz
Web:             www.obecterezin.cz
                                   

Malebná vesnička Terezín ležící v Hodonínském okrese získala v roce 2007 Zlatou stuhu v soutěži Vesnice roku v Jihomoravském kraji. Čím to, že z dvanácti přihlášených obcí komisi nejvíce upoutala právě tato malá vesnice se čtyřmi sty obyvateli? Každý, kdo se po jejích chodníčkách a vinohradech prošel, by jistě musel souhlasit, že tento titul jí dozajista právem náleží.

Katastrální území obce Terezín patří do oblasti starého sídelního území, to je území, které bylo osídlováno již od starší doby kamenné. Doklady o pravěkém a časně středověkém osídlení katastru jsou však velmi sporadické.

Terezín patří mezi nejmladší obce v okrese Hodonín. Obec byla založena v době rozpadu feudálního systému, který se nedal udržet ani násilnými metodami. Nezájem nevolníků, zaostalost výroby, hlad po půdě na jedné a nevyužité půdní fondy na druhé straně, to vše podnítilo úvahy o dílčí reformě. Tak vzniká i obec Terezín. Je jedním z konkrétních výsledků tereziánských reforem a změn v hospodaření. Vznik obce je datován rokem 1774 a název  byl převzat ze jména císařovny Marie Terezie.

Původně založená osada se nacházela 400 m severněji od současné polohy obce, ale časté záplavy z Kobylského jezera a nezdravá voda přinutily osadníky, aby roku 1796 přestěhovali své usedlosti do dnešní polohy.

Také jméno obce podlehlo změnám. Původní Terezín se z neznámých důvodů mění  od roku 1889 na Terezov a v roce 1910 je opět úřední cestou změněn na Terezín. Název Terezov se však sporadicky udržuje až do dnešních dnů. Původními obyvateli byli osadníci z Hovoran, dosídlenci z Chorvatska a několik Francouzů.


Zajímavosti z historie obce:

V roce 1824 byla na pozemku darovaném vrchností postavena škola - chalupa krytá slámou, kterou navštěvovalo 54 žáků. V roce 1871 byla jako nevyhovující prodána a obec vystavěla novou jednotřídní školu.

Na jaře 1893 byl rozebrán opuštěný dřevěný větrný mlýn, který stával na nejvyšším místě východně od obce. Dodnes se toto místo nazývá "větřák".

V roce 1900 byl v obci založen chudinský fond. Do tohoto fondu byly ukládány všechny pokuty za nepravosti, kterých se občané dopustili a pak se z něho vyplácely podpory potřebným občanům.

V roce 1906 byla zahájena výstavba železniční dráhy Čejč - Ždánice a v roce 1908 na trati dlouhé 26 km začaly pravidelně jezdit vlaky.

V roce 1922 obdrželi občané obce dotaci ve výši 148.900 korun na odvodnění zamokřených pozemků od státu.

V roce 1925 zakládají občané sbor dobrovolných hasičů a kupují požární stříkačku a výzbroj.

Rok 1928 je významný elektrifikací obce, v únoru se rozzářila světla ve 45 domácnostech obce.

V roce 1930 byl položen základní kámen pro výstavbu místního kostela.
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.