UHERSKÉ HRADIŠTĚ


Mařatické vinohrady

Tvoří vinařskou oblast těsně přiléhající k městu Uherské Hradiště na východě. Jedná se o úzké údolí podél Vinohradského potoka, které se zařezává do upatí Černé hory s kaplí svatého Rocha na vrcholu. Jihozápadní strana údolí je zastavěna v Dolní a Dlouhé hoře měšťanskými vilami s vinnými sklepy a v horní Soví hoře vinohradními búdami. Na slunných svazích nad zástavbou pokračují humna se zahradami a vinohrady. V rámci regionu Slovácka a také celé jihovýchodní Moravy je právě tato lokalita jednou z nejseverněji položených vinařských oblastí.
 

Sklepní ulička

Prostředí vinohradů vždy přitahovalo zájemce o stavbu domů či letních sídel a zvláště hradišťské měšťany, proto zde vzniklo poměrně unikátní prostředí městských vinohradních staveb. Vinohradní domky nabyly charakteru romantizujících vilek, zásluhou práce převážně hradišťských stavitelů. Nejstarší stavby zde nalezneme mezi bývalými měšťanskými barokními a klasicistními sklepy a vinohradními domy soustředěnými především v Dolní a Dlouhé hoře.
Již od 16. století drželi hradišťští měšťané vinohrady v katastru obce Mařatice, v 17. století jsou zmiňovány vinohrady v Dolní, Prostřední a Dlouhé hoře. V dobách moru zde obyvatelé města hledali útočiště před zhoubnou epidemií. Od 2. poloviny 17. století dochází k výstavbě vinných sklepů, dosahujících délky od 8 do 30 metrů, jejich zvláštností jsou nadstavby určené pro chvíle odpočinku.
Sláva mařatických vinohradů začala upadat po napadení révokazem v letech 1880–1890. Búdy a sklepy přesto dále soužily jako místo nedělních výletů, odpočinku a rozptýlení. Mařatické vinohrady, sklepy a búdy lákaly významné osobnosti. Navštívili je např. hudebníci K. Kreutzer, J. Kubelík, V. Novák, J. Suk, literáti A. Heyduk, A. Jirásek, S. Čech, J. Durych, J. S. Machar, výtvarníci M. Aleš, J. Mánes, A. Slavíček, J. Uprka, A. Frolka, S. Lolek a mnoho dalších.

Nejstarší stavby se nacházejí mezi bývalými měšťanskými sklepy a vinohradními domy, soustředěnými především v Dolní a Dlouhé hoře. Do okruhu lidové architektury patří vinné búdy v Soví hoře, které představují další z typů vinohradních staveb. Mezi nejkrásnější patří barokní nadsklepní dům č. p. 247, pocházející z roku 1740, dnes vinárna U Lisu, který je prohlášenou kulturní památkou. Do okruhu lidové architektury se hlásí především vinohradní búdy v horní části oblasti tj. v Soví hoře, kde pramení Vinohradský potok.
Na Mařatické vinohrady a měšťanské vinné sklepy ve Vinohradské ulici navazuje přírodní a kulturně-historický areál Park Rochus. Mařatické vinohrady nabízí svým návštěvníkům pestrou paletu barev, chutí a vůní jak výborného vína tak slovácké kuchyně. Jsou oblíbeným místem procházek či příjemné zábavy u vína a lidové muziky. Z mařatických vinohradů vychází při Slováckých slavnostech vína a otevřených památek slavnostní průvod a večer se ve vinných sklepech U lisu, U Marholtů, U Dvořáků, U Skryjů, U Musilů a ve Vinném sklepě Synot uskuteční ochutnávky vín a posezení při cimbálové muzice.
 

Vinaři

  • Ing. Josef Škopík, Boženy Němcové 1196, 686 01 Uherské Hradiště, tel.: +420 572 556 910, +420 776 714 632, josef.skopik@seznam.cz
  • Vinný sklep U Lisu, Vinohradská 247, 686 05 Uherské Hradiště-Mařatice, tel.: +420 607 554 013, ulisu@uh.cz, www.ulisu.uh.cz
  • Vinný sklep U Marholtů, Vinohradská 368, 686 05 Uherské Hradiště-Mařatice, tel.: +420 777 173 504, +420 572 553 504, jolana.m@seznam.cz, www.moravskysklipek.cz
  • Vinný sklep U Skryjů, 1. máje 112, 686 05 Uherské Hradiště-Mařatice, tel.: +420 724 137 992, petra.skryjova@post.cz

Hledejte vinaře a služby s certifikátem vinařské turistiky nebo označením Vína originální certifikace (VOC)!
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.