VRACOV

Na Moravské Sahaře


Adresa:         nám. Míru 202, 696 42 Vracov 
Starosta:       Jaromír Repík 
Telefon:        +420 518 628 181
E-mail:          posta@mestovracov.cz
Web:              www.vracov.comwww.mestovracov.cz 

Vracov je malé jihomoravské městečko s 4 500 obyvateli, ležící nedaleko Kyjova. Z jihu město obemyká rozlehlý borový les Doubrava, pokrývající celou unikátní písčitou oblast rovinaté Moravské Sahary. Vracov je původu velkomoravského nebo pozdějšího, budovatelkou pozdně gotického Vracova je královna Konstancie, která jej držela jako své věno. Vracov se stal na dobu několika desetiletí i sídlem krajského úřadu místo Břeclavi. Později ve Vracově sídlil i správce Komory moravské. Prvním komorníkem moravským na Vracově byl Bohuslav z Pernštejna. Léta kolem roku 1310 můžeme považovat za údobí, kdy se do popředí dostává Bzenec zásluhou svého hradu. Největší pohromy na Bzenecku způsobily česko-uherské války. Bzenecké panství bylo posíleno pracovními silami povoláním německých i jiných usedlíků z poněmčených krajů v Horním Slezsku. Roku 1604 byl Bzenec i okolní osady vypáleny a obyvatelstvo zčásti pozabíjeno a odvlečeno do otroctví vpádem Bočkajovců na Moravu. Největší pohromy ve Vracově způsobila první léta války třicetileté, zejména vpád Betlena Gábora na jižní Moravu v říjnu 1623. Koncem 17. století došlo ke vzniku vracovského kroje. Podobný kroj jako ve Vracově se nosil částečně i ve Bzenci.

Významným obdobím byla pro Vracov i stavba železnice - Privátní dráhy Ferdinandovy. Na této železnici si od sedmdesátých a osmdesátých let 19. století našlo práci mnoho vracovských občanů. Od 1. ledna 1967 byl Vracov po více než 700 letech povýšen z městečka na město. Ve městě se nenacházejí žádné větší podniky a ráz je formován převážně dvěma zdánlivě neslučitelnými faktory - stále živými tradicemi a soudobými trendy. V něm jsou stále přítomny tradiční charakteristické prvky, především vinařství a odvěký vztah k půdě a jejímu obdělávání. A tak ve Vracově najdeme například kousek od nedávno zrekonstruovaného náměstí staré sklepní uličky pamatující celé generace vinařů. Stále v nich žije pradávný koloběh vína, avšak s jeho tradičními metodami podle možnosti vypomáhá dnešní technika.


 

 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.