VRACOV


Historické pamětihodnosti

Kostel svatého Vavřince
Raně gotická stavba ve stylu burgundsko-cisterciácké architektury. V původním stavu se dochoval jeho presbytář z roku 1240. V 18. století došlo k barokní přestavbě kostela. Jeho sochařská výzdoba pochází z dílny Ondřeje Schweigla.

Stará ulice
Nejstarší část města (1604).

Železnice 600 Vracov
Zahradní železnice je původní 20metrová trať nyní prodlužená na 250 metrů. Zajíždějí sem domácí i přespolní návštěvníci, kteří jsou potěšeni jízdou na malé železnici a některé děti vláček jen velmi nerady opouštějí. Železnice vozí mateřské školy, veřejnost, turisty, a všechny možné příznivce úzkorozchodné železnice. Veškerý vozový park je vlastní výroby - nejedná se o kopie vozidel ČD. Momentálně jsou v provozu dvě vlakové soupravy o celkové kapacitě cca 35 osob. Většina výhybek je osazena elektromotorickými přestavníky s dálkovým ovládáním. Ve výstavbě je ucelený zabezpečovací systém, včetně počítačem řízeného JOP. Dráha vede celkem přes tři pozemky. Z jedné zahrady, ovocným sadem, dále projíždí řadou borových stromů, kde je nově vznikající nádraží, pak kolem malého rybníka na louku další zahrady, tady se už blíží kolem velkého rybníka k lesu, kde je konečná s malým posezením v příjemném prostředí.
 

Přírodní zajímavosti

Doubrava (přezdívaná Moravská Sahara)
Rovinaté zalesněné území na jih od Vracova a Bzence. Ještě ve 13. století zde byl hustý dubový porost. Lidskou činností, především kácením a intenzivní pastvou dobytka, však bylo do začátku 19. století plně odkryto písčité podloží a vítr začal písek rozšiřovat i na pole. O opětovné zalesnění území o rozloze 5000 hektarů borovicovými monokulturami se v letech 1825–1865 zasloužil lesní inspektor Jan Bedřich Bechtel. Půdní prostředí Doubravy je tvořeno čtvrtohorními vátými písky. Výskyt písečných dun a zvláštní složení písku, ne nepodobné tomu v asijské poušti Gobi, vynesl oblasti přezdívku Moravská Sahara. Většina písčitého území je dnes porostlá borovicovými monokulturami, jen úzký protipožární pruh podél železniční trati na východním okraji území je bez vegetace a byla zde vyhlášena národní přírodní památka Váté písky. Území lesa Doubravy je od roku 2004 součástí ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví v rámci soustavy Natura 2000.
 

Vinařské stezky

Městem Vracovem prochází páteřní Moravská vinná stezka na trase mezi Kyjovem a Bzencem.
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.