Žádovice


Adresa:              Žádovice 41, 696 49 Žádovice 
Telefon:             +420 518 626 127
E-mail:               starosta@obeczadovice.cz
Web:                   http://www.obeczadovice.cz
 
Obec Žádovice se nachází v údolí potoka Hruškovice zhruba 5 km východně od Kyjova. Katastr Žádovic zabírá území o rozloze 559 ha. Obec má 270 domů a žije zde 772 obyvatel.
 
Žádovice jsou velmi starou obcí. První zmínka pochází již z roku 1131. Tehdy byly v majetku kostela ve Spytihněvi. V průběhu historie se zde majitelé často střídali. V roce 1793 měly Žádovice 98 domů a žilo zde 648 obyvatel. V roce 1900 již zde stálo 160 domů s 846 obyvateli. Významným pokrokem byla elektrifikace obce v roce 1938. V období komunismu fungovalo od roku 1952 v obci JZD, které postupně obhospodařovalo až 767 ha půdy. Kvůli půdním poměrům se zde pěstovaly i květiny a zelenina. Vysázeno bylo také 38 ha sadů převážně z jabloní, broskvoní a meruněk. Kromě ovocnářství je s obcí neodmyslitelně spjato i vinařství.
Dnes jsou Žádovice ovocnářskou a vinařskou obcí s bohatým kulturním a společenským životem. Obec udržuje lidové zvyky a tradice. V rámci roku probíhá v Žádonicích tradiční krojový ples, masopust, taneční zábava s válením na dýně, Putování za vínem Slovácka, hodová veselice v říjnu. Důležitým aspektem zdejšího života je také lidová hudba. V obci působí dechová hudba Žadovjáci a od roku 2010 dětský slovácký krúžek Púpavěnka.
 
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.