ČEJKOVICE


Čejkovické vinice

Mimořádné postavení Čejkovic mezi vinařskými obcemi je dáno nejen rozlohou vinic (520 ha) a kvalitou vína, ale také historickými událostmi a uměleckými památkami. Malebné vinice na svazích kolem osady jsou rozloženy především v tratích Šuby, Růzený, Čtvrtě a Odměrky u včelína a jsou doménou především modrých odrůd révy vinné. Frankovka, Modrý Portugal, Zweigeltrebe a Rulandské modré tady dávají v dobrých ročnících vyzrálá a opulentní vína. Méně se pěstují odrůdy bílých vín Ryzlink vlašský, Rulandské bílé, Neuburské, Muller-Thurgau a Tramín červený.
 

Sklepní ulička

Typologicky pestré sklepní stavby v Čejkovicích netvoří souvislou zástavbu, ale jsou rozesety na návrších mezi domy především ve východní části obce. Tradičním centrem vinařského umění v osadě je ulička stoupající od silnice z Čejče před návsí směrem na Kopeček. Vinné sklepy se zde od nepaměti budovaly vykroužením či vykopáním v hlinitopísčitém svahu. Některé sklepy si dosud zachovaly hlinité nevyzděné klenby, oblouky mladších sklepů jsou kamenné nebo z pálených cihel. Nejstarší – jednoduché a nevelké lisovny – jsou částečně zapuštěny do země a k jejich krytí posloužila zemina vykopaná při hloubení sklepa. Podlaha lisovny bývala z udusané hlíny, strop tvořily hrubě opracované trámy. K posezení či přespání sloužila malá komora oddělená dřevěnou příčkou od presúzu. Lavice k posezení bývaly zděné, zabudované ve stěně lisovny, nebo z masivního dřeva. Na význačném místě na okraji dlážděné uličky směřující vzhůru na Kopeček stojí impozantní patrová lisovna, která sloužila jako desátkový sklep. Připomíná robotní povinnost poddaných odevzdávat desátek úrody v podobě určeného množství vína. V přízemí mohutné patrové stavby je lisovna, ze které vedou dveře do šikmé chodby (šije), která klesá do sklepa v podzemí. V lisovně stojí dva historické vřetenové lisy, první je z roku 1822 a druhý z roku 1856. Nejstarší dřevěný lis v obci je uložený v rozložité cihlové lisovně číslo 82, nacházející se v krátké sklepní uličce u hřbitova. Horní trám lisu z roku 1773 je ozdoben symboly sv. Urbana, christogramem IHS a iniciálami výrobce. Lisy nebývaly zdaleka součástí každé lisovny, v dřívějších dobách se presovalo na společném lisu umístěném většinou na návsi. Svědectvím o bohatství čejkovických vinařů a výbavě sklepů je proto zpráva, že v roce 1705 zde shořel presúz se třemi velkými lisy, sudy a náčiním. Jinou zajímavou lokalitou Čejkovic je shluk sklepů s lisovnami nacházející se na cyklostezce směrem na Vrbici. Dnes poněkud ošuntělá lisovna číslo 77 je státem chráněnou památkou. Až se dočká okapově orientovaná stavba s netypickým žudrem nové omítky, bude ojedinělou ukázkou lidové architektury. Sklepy a sklepní uličky, kde hospodaří malovinaři, nabízejí mimo dobu vinobraní a zpracování hroznů většinou pouze pohled na exteriér staveb. Budete-li mít štěstí a potkáte otevřený sklep a pohostinného vinaře, zažijete tajemnou atmosféru podzemí, kde se rodí víno již několik staletí. Za nenápadným cihlovým průčelím tři sta let starého sklepa pana Opluštila se skrývá kamenná krása kvelbené lisovny a znamenitá archivní vína z čejkovických vinohradů. O místních sklepech se tvrdí, že jsou elitou mezi vinařskými stavbami regionu. Trpělivým a vnímavým hledáním v uličkách obce se o tom můžete přesvědčit.
 

Vinaři

Hledejte vinaře a služby s certifikátem vinařské turistiky nebo označením Vína originální certifikace (VOC)!
 

Vinařské organizace v regionu

Čtvrtečníci - Sdružení vinařů Čejkovice
Dali jsme se dohromady, abychom vám ukázali naši krásnou obec, přiblížili vám její hřejivá vína i vřelou pohostinnost zdejších lidí, představili tradiční řemesla a dobře vás obsloužili při putování za vínem, tradicí a kulturou regionu. Můžete si tu z naší pestré nabídky vybrat prohlídku vinařství, pobyt ve sklípku a zvolit si k nim kulinářský doprovod. Můžete si přímo objednat stůl pro bohatou či prostou večeři v některé z našich restaurací nebo třeba jen piknik mezi vinohrady. Vyberte si ubytování, kde se vám bude líbit. Zůstaňte u nás déle a zvolite si některý z degustačních a zážitkových pobytů, vezměte s sebou vaše kolegy na firemní setkání s kulturním programem. I když si u nás na toulkách jižní Moravou uděláte jen krátkou zastávku, stojí za to i jen na chvíli pocítit to tajemství v atmosféře historických sklepení a ochutnat z jeho soudků…
Kontakt: Templářská 1, 69615 Čejkovice, tel.: +420 774 867 406, +420 777 269 406, info@vinozcejkovic.cz, www.vinozcejkovic.cz
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.