HORNÍ BOJANOVICE


Historické pamětihodnosti

Kostel sv. Vavřince.
Nejvýznamnější památka obce. Prošel několika stavebními úpravami. Stavba má původní gotické jádro a nynější podoba chrámu pochází z konce 16. století. Ve čtyřicátých letech se objevily názory, že byl možná původně kostel opevněn tak jako kostel v sousedním Kurdějově nebo blízké Nosislavi. Skutečný poklad skrývá kostel ve zvonici. Jsou to renesanční zvony, památka jakých je u nás jen málo. Zvon sv. Vavřinec pochází z roku 1562 a je vysoký 105 cm. Druhý, ještě starší zvon, pochází z roku 1504, na plášti je zdoben reliéfem Panny Marie s Ježíškem a vysoký je 85 cm. Vzácnou památkou, kterou však nyní v kostele nenajdete, je gotická hornobojanovická Madona ze 16. stol. Socha je nyní uložena v depozitáři Moravské galerie v Brně. Ve stěně pod kůrem najdeme vsazený renesanční náhrobek měšťana pana Michala Wahilaba z Vizovic z roku 1603.
Další památky představují drobné sakrální stavby. Mezi nejdůležitější patří kaple sv. Rocha, sv. Šebestiána a sv. Rozálie a kaple sv. Floriána. Obě pochází z poloviny 18. století.
 

Přírodní zajímavosti

Obec se horopisně nachází v jižních výběžcích Ždánického lesa, v jeho části zvané Boleradická vrchovina. Typickými horninami jsou třetihorní usazeniny, zejména slídnaté pískovce. Podnebí je mírné, teplé, i když oproti jižnějším částem Břeclavska jsou srážkové úhrny vyšší. Geobotanicky najdeme na území katastru dubohabrové háje, údolní luhy a olšiny, šípákové doubravy i skalní lesostepi. Typický je i výskyt zavlečeného akátu. Z rostlin se vyskytují běžné, typicky teplomilné, ale i vzácné druhy.

Na katastru obce leží část přírodní rezervace v návrhu Přední kout o celkové rozloze 692,83 ha. Jedná se o nadregionální biocentrum reprezentativního typu obsahující teplomilné doubravní, mezofilní hájové a subxerofilní ladní ekosystémy.
 

Vinařské stezky

Obcí Horní Bojanovice prochází páteřní trasa Moravské vinné stezky a okruh vinařské stezky Krajem André
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.