HUSTOPEČE

 

Hustopečské vinařství

Už z počátku 15. století je doložena lisovna bednářského cechu. Město mělo svůj vlastní a pověstný horenský soud, proti jehož rozhodnutí nebylo odvolání. Stál na místě dnešní spořitelny, na jejíž fasádě lze dodnes vidět původní kamenný erb. V čele horenského soudu stál perkmistr, který byl pověřen dozorem nad horami, určoval zahájení prací ve vinohradech, vybíral panský desátek a zarážel horu. Jediný doložený výkon hrdelního trestu podle horenského práva u nás, a to za pouhou krádež hroznů, se uskutečnil roku 1610 právě v Hustopečích. Svědčí o tom, že drastické tresty horenského práva, nad nimiž se dnes pozastavujeme, sloužily hlavně k odstrašení a příliš se nepraktikovaly. Neblaze zapůsobila třicetiletá válka, v jejímž důsledku poklesla výměra vinic na pouhou desetinu původního stavu. Došlo však k postupnému obnovování, takže již v polovině 18. století platily Hustopeče za největší vinařskou obec na Moravě. Roku 1726 vznikl vinařský cech, ale jeho zakladatelé Adam Wagner a Andreas Langer museli ve Valticích devětkrát urgovat jeho povolení. Ke schválení došlo až v roce 1736, údajně i za pomoci úplatků: vína a vyhlášeného hustopečského chřestu. V té době produkovaly Hustopeče okolo čtyřiceti tisíc věder vína ročně a roku 1784 prohlašuje Hanke z Hankeštejnu hustopečské víno za nejlepší na Moravě.
Ve 30. letech minulého století vznikaly nové vinařské školy a zemědělské vinařské spolky, takže např. hostinský Alfred Andres, jehož podnik stál na místě dnešní hospody U Špagáta, pěstoval sto odrůd révy. Hustopečské vinařství poškodil odchod většiny českých a židovských obyvatel po záboru Sudet, válečné události i odsun Němců, které nahradili dosídlenci bez vztahu k půdě. Až po roce 1955 nastává rozvoj velkovýsadeb družstevních vinohradů, ale i malých záhumenkových vinic. Z hustopečských vín je nejproslulejší Tramín, dalšími tradičními odrůdami jsou Veltlínské, Ryzlink vlašský, Neuburské, Sylvánské, Ryzlink rýnský, Sauvignon, Rulandské modré, Frankovka, Modrý Portugal. Na slavnou vinařskou tradici navazuje Burčáková unie, kterou vytvořilo 20 obcí regionu a slovenská Modra.

Sklepy a sklepní kolonie

Obdobně jako v jiných městech měli hustopečští vinaři vinné sklepy pod svými domy na náměstí. Dva souběžné sklepy se dochovaly v renesančním domě U Synků, postaveném r. 1579. Po jejich renovaci je zde umístěna Stálá vinařská expozice města Hustopeče. Mapuje historii i současnost pěstování vinné révy a výroby vína, prohlídku je možno domluvit v městském muzeu (muzeum@hustopece.cz, tel.: 519 413 849).

Vinařská ulice pod Křížovým vrchem patří k nejstarším sklepním lokalitám, byť dnešní vzhled přestavěných domů tomu nenasvědčuje. Od 70. let zde vyrostla řada přízemních a patrových lisoven. V krásném prostředí ulice kpt. Jaroše byly vystavěny nad sklepy štítově orientované přízemní lisovny.

Další kolonie vinných sklepů jsou v ulicích Kurdějovská, Na hradbách se zachovaným farním sklepem z 18. stol., Herbenova a Kosmákova. Největší ve městě býval dvouřadý sklep pod Zámečkem, zrušený r. 1919.

Vinaři


Hledejte vinaře a služby s certifikátem vinařské turistiky nebo označením Vína originální certifikace (VOC)!
 
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.