KURDĚJOV

Opevněné údolí


Adresa:        Kurdějov 137, 69301 Hustopeče u Brna  
Starosta:      Jaroslav Matýšek 
Telefon:       +420 519 412 493, +420 725 111 280  
E-mail:          starosta@obec-kurdejov.cz 
Web:             www.obec-kurdejov.cz  
 

Obec Kurdějov se rozprostírá v hlubokém údolí končících výběžků Ždánické vrchoviny. Po stránce historické se řadí mezi nejstarší sídla kraje. První zmínka o Kurdějovu je z r. 1286, kdy patřil Lvu a Kadoltu z Poleradic. Na počátku 14. století se dostává Kurdějov do držení pánů z Lipé. V období od roku 1485 spravuje Kurdějov Vilém z Pernštejna jako poručník Jindřicha z Lipé.
Kurdějov, stejně tak jako celý zdejší kraj, trpěl častými nepřátelskými nájezdy. V r. 1605 je zaznamenán menší vpád Turků a Tatarů. Hůře se vedlo Kurdějovu v r. 1623, kdy vojska sedmihradského knížete Betlena Gábora vyplenila a vypálila obec, mnoho obyvatel povraždila a přes 400 osob odvlekla do otroctví. Roku 1643 vyplenili obec Švédové a v roce 1704 navštívili Kurdějov také uherští rebelové. Při nájezdu Tatarů v r. 1663 se údajně kurdějovští uchýlili za hradby opevněného kostela, kde se úspěšně bránili a střelbou způsobili nepříteli značné ztráty. Obyvatelé, kterým se nepodařilo uchýlit za hradby, byli pobiti nebo odvlečeni, dolní část obce i s radnicí, která stála v místech nynějšího hostince, byla vypálena. Původně česká osada je tak v 17. stol. osídlována Němci a obec nazvána Gurdau. Příčinou byl také příchod nových obyvatel z Rakouska a Německa, které panstvo ze svých tamějších statků přivádělo, aby dosídlili obec. Za časů pánů z Lipé se usadili i v Kurdějově novokřtěnci. Neví se přesně kdy, ale již roku 1547 zde měli svoji kuchyni. Jejich hlavní činností bylo vinohradnictví a ovocnářství, které bylo odedávna výnosným zdrojem obživy zdejších obyvatel.
Veškeré německé obyvatelstvo muselo do konce r. 1947 svoji obec opustit. Noví osídlenci přišli zejména z okolních obcí a několik rodin i ze vzdálenějších oblastí. Poměry v obci se vyvíjely velice neutěšeně, část domů zůstala neobydlena, zemědělská půda byla špatně obdělávaná, čímž trpěly zejména vinice, které následkem toho postupně pustly.
Dnes tvoří ideální přírodní prostředí, významná historická památka, návaznost na komunikační systém a ostatní zajímavé lokality Břeclavska pro Kurdějov naději na dobrý rozvoj a různé formy turistiky. Místní podnikatelé mají zájem vytvořit z Kurdějova relaxační zónu, která by poskytla jednak pracovní příležitosti pro místní obyvatelstvo, dále pak umožnila formou turistiky, agroturistiky, provozováním celé plejády sportů a relaxačně sportovnílio vyžití rekreaci pro návštěvníky z blízkého i vzdáleného okolí. Pro tyto činnosti má Kurdějov základní předpoklady dané tradicemi, polohou, překrásným prostředím, přítomností opevněného kostela, folklórem apod.


 

 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.