PŘIBICE


Adresa:             Přibice 348, 691 24 Přibice
Starosta:           Ing. Miroslav Effenberger, DiS.
Telefon:            +420 724 168 712
E-mail:              starosta@pribice.cz
Web:                  www.pribice.cz

Obec Přibice leží na terase nad řekou Jihlavou cca 6 km východně od Pohořelic. První písemná zmínka o obci pochází již z roku 1222, kdy se ve vsi Briwiz připomíná kostel sv. Jana Křtitele. Obec byla často poničena válečnými událostmi, ať to byl vpád Tatarů ve čtyřicátých letech 13. století, husitská vojska v 15. století nebo plenění v průběhu třicetileté války, kdy byla ves poničena nejvíce z celého židlochovického panství. Pro představu z původních 57 osazených gruntů po válce zbylo pouhých 9 a na katastru vsi nebylo obděláváno 90 % půdy. Obnova vesnice pokračovala velmi pomalu a ještě po stu letech nebylo v Přibicích dosaženo předválečného počtu usedlých. Nejvíce lidí žilo v obci v roce 1961, přesně 1 310 obyvatel. Od té doby jejich počet neustále klesal až zhruba do roku 2000, kdy poklesl pod 1.000 obyvatel. V roce 2007 žilo podle matriční evidence 1024 osob, zatímco v roce 2010 již 1056, nárůst počtu obyvatel tak po přelomu tisíciletí nabral opět stoupající směr.
 
V obci je v současnosti mateřská škola a první stupeň základní školy. Obec má vlastní poštu, jsou zde 4 restaurační zařízení a několik obchodů s potravinami. Každý víkend po svátku sv. Jana Křtitele (24. 6.) se v obci konají tradiční krojované hody s tradičním pochodem stárků a stárek v severokyjovských krojích. Jednou za rok pořádá pravidelně přibická organizace Českého zahrádkářského svazu v obecním hostinci Výstavu vín.
 
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.